Door Arend van Dijk

EuroBirdwatch 2018

In het eerste weekend van oktober worden in veel landen vogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. In Uffelte tellen we alle vogels die we op een 17 km lange fietstocht via de Oude Vaart, Uffeltermade, Broekdijk en Ansermade tegen komen. We starten om 7.00 uur en eindigen om 14.30 uur. De …

Lees meer

Paapje, Grauwe Vliegenvanger en Kwartel: mooie soorten voor de Werkgroep Broedvogelinventarisatie

Paapje Deze weinig bekende schoonheid broedde vroeger veel in Drentse beekdalen, thans zijn ze nog mondjesmaat te vinden in natte hoogveen- en heidegebieden. Dit broertje van de roodborsttapuit heeft een krassend liedje met melodieuze eindtune. We zijn altijd weer blij als we ze in het vroege ochtendlicht horen zingen vanuit een heidestruikje op het Holtingerveld. …

Lees meer

Broedvogelinventarisatie is al weer druk én heeft versterking!

maart 2018                                  Late start voorjaar? De twee perioden met ijzige oostenwind heeft heel wat trekvogels weerhouden naar onze broedgronden te trekken. Er wel wat roodborsttapuiten, grote lijsters, zanglijsters, wulpen, tjitjaffen, veld- en boomleeuweriken, maar bij lange na niet de …

Lees meer