Veiligheid voorop, voor u en de vogels

Het fysieke werk in veld, bos en wei door onze werkgroepen kan risico’s met zich meebrengen. We informeren alle leden en geïnteresseerden op deze pagina over datgene wat hier bij kan komen kijken. Bekijk onderaan de pagina bijvoorbeeld een aangepaste ladder voor torenvalknesten. 

Neem voorzorgsmaatregelen 

  1. Zorg voor fysieke fitheid, overschat uw fysieke vaardigheden én die van anderen niet 
  2. Zorg voor de juiste instructie alvorens u zelfstandig aan het werk gaat
  3. Zorg voor juist en goed onderhouden gereedschap  
  4. Werk rustig, bewust en veilig, zodanig dat u dit nog jarenlang kunt en wilt doen voor de vogels. 

Jaarlijkse keuring van ladders en klimgordels

Voorheen organiseerde we jaarlijks een klimcursus. In verband met afnemende behoefte (lees: voldoende training en ervaring bij de meeste huidige werkgroepleden) doen we dit nu op verzoek (van werkgroep coördinatoren) en bij voldoende deelname. 

Jaarlijks regelen wij noodzakelijke keuringen van ladders en klimgordels, mede dankzij LandschapsBeheer Drenthe. Deze keuring vindt meestal plaats in oktober met een verzamelplek van het materiaal in Uffelte. Vraag hier zonodig naar bij uw werkgroep coördinator. 

Veilig werken aan Nestkasten

Veilig werken aan nestkasten en in het bos

Deze documenten van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) dienen als geheugensteun voor vrijwilligers die werken in de natuur en met nestkasten:

Veilig de ladder op – kliminstructie

Instructie video Veilig de Ladder op De inhoud van deze video mag alleen verspreid worden na uitdrukkelijke toestemming van Arquée.

Een video van Arquée, als geheugensteun voor vrijwilligers van de vogelwachtverenigingen die de cursus “Veilig werken op hoogte” van Arquée / Mark van Roosmalen hebben gevolgd.

Ladder aanpassen voor enkele paal

Ladder aangepast voor nestkasten op een paal (torenvalk). 

Om veilig te kunnen werken bij nestkasten op een enkele paal is een hulpmiddel essentieel. Bekijk de foto’s en de betreffende bouwtekeningen van / via onze vrijwilligers en vraag naar de voorbeelden in de praktijk bij onze werkgroep Torenvalken.

                   

Van de maten in tekeningen van de trap kan afgeweken worden. U kúnt alles maken in RVS. De plaatjes die in de trap gemonteerd worden, is om hem te beschermen als u de borgbouten aandraait.