Jaaroverzichten

Jaarlijks wordt er per werkgroep een verslag gemaakt over de ontwikkelingen in dat jaar. Deze verslagen worden verzameld en hiervan wordt een jaaroverzicht gemaakt.