Lid worden?

De jaarcontributie voor ons lidmaatschap bedraagt slechts €7,50 per jaar.

Dit bedrag wordt in het voorjaar automatisch afgeschreven via een door u ondertekende doorlopende machtiging, zie hieronder. 

Gebruik het formulier en een ouderwetse pen volgens onderstaande instructies, dan wordt u als lid ingeschreven. U ontvangt het programma voor de komende periode van onze vereniging en krijgt korting bij of doet gratis mee aan onze activiteiten. 

Het aanmeldingsformulier

Het PDF-bestand hieronder mag u downloaden/openen en printen. Graag het formulier invullen en ondertekenen en opsturen naar het adres vermeld onderaan het formulier. (Mogelijk bieden we hiervoor in de toekomst een volledig digitale werkwijze, nu gaat het nog zo.) 

U kunt het formulier na ondertekening ook inscannen of er een foto van maken en mailen naar onze Ledenadministratie. 

Klik hier om het aanmeldformulier-nieuw-lid te downloaden (PDF)

U kunt ook naar één van de eerstvolgende lezingen komen of bij het evenement waar onze verkoopstand meestal staat (Lammetjesdag en Kerstmarkt Havelte) en het formulier daar ter plekke invullen en ondertekenen. 

Vrijwilliger worden?

De werkgroepen van de vogelwacht werken alleen met vrijwilligers. Iedereen is welkom om een steentje bij te dragen aan de stand van vogels en de natuur in Uffelte en omstreken. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van de coördinatoren van de werkgroepen. Kijk bij de werkgroepen zelf voor contactinformatie.

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dit kunt u aangeven in een mail aan de Ledenadministratie Dit moet uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar binnen zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen m.b.t. uw lidmaatschap kunt u doorgeven per mail aan de Ledenadministratie

 

Doneren of geven

Behalve lid worden kunt u ook doneren of geven aan ons als erkend algemeen nut beogende instelling