Avondexcursie ‘op zoek naar de watersnip’ met Freddie de Vries

Met It Fryske Gea luisteren naar de balts in de Tjonger bij Ter Idzard Onder leiding van vogelkenner en gids Freddie de Vries van It Fryske Gea gaan we deze avond op vogelexcursie naar het natuurreservaat ‘De Oolde Kuunder’ bij Ter Idzard. Kuunder was de vroegere naam voor het riviertje de Tjonger. Dit waterrijke gebied …

Nationale Vogelweek 2024

De Vogelbescherming organiseert weer de nationale vogelweek. Via de speciale website van de vogelbescherming Vogelweek.nl lees je hier alles over. Veel plezier!

Excursie naar de Engbertsdijkvenen (Kloosterhaar) met Peter van den Akker

Infoboerderij Het Huisken Dorpsstraat 1, Kloosterhaar, Nederland

Tijdens deze excursie maken we een wandeling van circa 3 uur door het noordelijke deel van het gebied. We lopen door en langs diverse hoogveenhabitats zoals veenputten en plassen, de hoogveenkern, heidevegetaties en vochtig berkenbos. Kans op mooie vogelsoorten, inclusief doortrekkers Vogelsoorten waarop we kans maken om te zien zijn: blauwborst, boom- en veldleeuwerik, dodaars, …

Aanleveren copy voor zomer nieuwsbrief

Twee keer per jaar verstuurt de Vogelwacht een nieuwsbrief per email naar alle leden en geïnteresseerden met nieuws vanuit zoveel mogelijk werkgroepen. De deadline voor het aanleveren van copy voor de zomer-nieuwsbrief is op 30 mei. Helpt u uw coördinatoren met alle vermeldenswaardige (vogel)feiten en informatie? Geef het op tijd door aan de coördinator van …

Jeugdactiviteit

Juniorvogelwachters komen elke derde zondag van de maand bij elkaar. Kijk bij 'Wat wij doen' onder 'Werkgroepen' naar de pagina jeugdcommissie.

Jeugdactiviteit

Juniorvogelwachters komen elke derde zondag van de maand bij elkaar. Kijk bij 'Wat wij doen' onder 'Werkgroepen' naar de pagina jeugdcommissie.

Coördinatorenoverleg

De Vlasbarg'n Vijverlaan 2, Uffelte, Drenthe, Nederland

De coördinatoren van alle werkgroepen en het bestuur komen 2x per jaar, in het najaar en in het voorjaar, bij elkaar om af te stemmen en bij te praten. Bij de vergadering hoort natuurlijk koffie, thee, wat lekkers en na afloop een drankje aan de bar. Vandaag is het weer zover.

Aanleveren copy voor nieuwsbrief en jaaroverzicht 2024

Drie keer per jaar verstuurt de Vogelwacht een nieuwsbrief per email naar alle leden en geïnteresseerden met nieuws vanuit zoveel mogelijk werkgroepen. Van elk jaar wordt een prachtig jaaroverzicht gemaakt waarin alle werkgroepen verslag doen van hun activiteiten. De deadline voor het aanleveren van copy voor de winter-nieuwsbrief is op 7 december. De deadline voor het …