Werkgroepen

Binnen de vogelwacht zijn we werkzaam op verschillende vlakken. De ene soort vogels dient vooral beschermd te worden, voor andere soorten is het in kaart brengen van de populatie belangrijk.

Sinds de oprichting in 1973 is de Vogelwacht Uffelte e.o uitgegroeid tot een brede vereniging die zich inzet voor verschillende vogelsoorten en de natuur in het algemeen. Hieronder ziet u waarvoor wij ons inzetten.

Als werkgroepen zijn wij compleet afhankelijk van vrijwilligers. Dankzij onze actieve vrijwilligersgroep is het mogelijk om onze activiteiten uit te voeren. Om dat zo goed mogelijk te doen zijn we eigenlijk continu op zoek naar mensen uit de omgeving die zich in willen zetten voor de vogels in onze omgeving.

Heb je interesse om actief betrokken te zijn bij de Vogelwacht, dan horen we dat graag. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier, of direct met een van de coördinatoren van de verschillende werkgroepen.

Broedvogelinventarisatie

Door meer dan 40 jaar aan inventarisaties weten we vrij goed hoe het gaat met de broedvogels in de omgeving van Uffelte, Havelte en Wapserveen.

Lees meer

Kerkuilenwerkgroep

De kerkuilenwerkgroep houdt zich, al sinds 1973, bezig met het bevorderen van broedgevallen van deze prachtige ‘spookuil’ in onze omgeving.

Lees meer

Nestkastencontrole

Door de nestkastencontrole komen schoolkinderen rechtstreeks in aanraking met de natuur en met vogels in het bijzonder.

Lees meer

Steenuilenwerkgroep

De steenuilenwerkgroep is actief in een groot gebied rond Uffelte. In de buitendorpen van Dwingeloo en Ruinen is nog een aantal populaties van steenuilen te vinden.

Lees meer

Werkgroep Weidevogels

De werkgroep weidevogels probeert, samen met de boeren en betrokken organisaties, de weidevogels in de omgeving van Havelte en Uffelte een handje te helpen.

Lees meer

Torenvalk, foto John de Roos

Werkgroep Torenvalken

De werkgroep zet zich in voor een stand van enkele tientallen paren torenvalken in de omgeving van Uffelte, onder andere door plaatsing van nestkasten.

Lees meer

Werkgroep Zwaluwen

De werkgroep zwaluwen heeft als doel de zwaluwstand te verbeteren in het bijzonder in de dorpen Uffelte en Havelte.

Lees meer

Overige werkgroepen

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit een groep vrijwilligers die de jaarlijkse activiteiten voor de leden van de vogelwacht, en andere geïnteresseerden, organiseert.

Lees meer

Heideschonen

Heideschonen

De werkgroep heideschonen streeft er naar het heidelandschap afwisselend te houden door met struiken en bomen dichtgroeiende delen open te maken.

Lees meer

Uilenballen pluizen, foto Femmie Prikken

PR

De PR werkgroep houdt zich bezig met de promotie van de vogelwacht. We vinden het namelijk belangrijk dat mensen zich bewust worden van het werk dat we doen.

Lees meer

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is er voor juniorvogelaars met leuke en gezellige activiteiten. Lekker met elkaar buiten bezig zijn en iets leren over de natuur en natuurlijk vogels.

Lees meer