Giften & Donaties

Giften aan de Vogelwacht Uffelte e.o. vallen onder Algemeen Nut Beogende Instelling (Zie ANBI fiscale informatie 2023) en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. U kunt het gewenste bedrag overmaken op rekeningnummer NL75 RABO 0363 3602 20, t.n.v. Vogelwacht Uffelte e.o., graag onder vermelding van tenminste het woord ‘gift’ of ‘donatie’. 

Sinds 1-1-2012 heeft onze vereniging een ANBI-erkenning. Dit is vooral van belang voor mensen die grotere bedragen schenken (onder bepaalde voorwaarden). Kijk op de site van ANBI zelf voor meer informatie.

U kunt ook een periodieke gift doen aan de Vogelwacht Uffelte e.o.: meer informatie over een periodieke gift.