Giften & Donaties

Giften aan de Vogelwacht Uffelte e.o. vallen onder Algemeen Nut Beogende Instelling (Zie fiscale informatie ANBI) en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. U kunt het gewenste bedrag overmaken op rekeningnummer NL75 RABO 0363 3602 20, t.n.v. Vogelwacht Uffelte e.o.

Sinds 1-1-2012 heeft onze vereniging een ANBI-erkenning. Dit is vooral van belang voor mensen die grotere bedragen schenken (onder bepaalde voorwaarden). Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor informatie over een periodieke gift.