Van Uit de vogelwacht

Vogelvoederkransen maken

Op vrijdag 8 december hebben zo’n 20 leden vogelvoederkransen gemaakt. Het was een gezellig gebeuren en het resultaat was een kapstok vol verschillende kunstwerkjes. De Vogelwacht zorgde voor de kransen en het bevestigingsmateriaal. De deelnemers zorgden zelf voor het groen, waardoor ze er allemaal anders uitzagen. Zo’n leuke avond vraagt om herhaling, dus wie weet tot volgend …

Lees meer

Pendelende lepelaars

  Tegenwoordig zijn lepelaars een gewone verschijning in ZW-Drenthe. Het zijn vooral broedvogels uit de kolonie in de Wieden, die de afgelopen jaren groeide van 40 naar 200 paren (Natuurmonumenten). Deze lepelaars  pendelen naar voedselgebieden in Drenthe, vooral ondiepe wateren en moerassen met bijvoorbeeld stekelbaarsjes. In mei-juni is er soms sprake van een ‘snelweg’ van …

Lees meer

OP zoek naar een nieuwe secretaris

  Femmie Prikken legt na 9 jaren haar functie als secretaris van onze vereniging neer. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris. Femmie heeft in de afgelopen jaren de functie van secretaris op haar eigen voortreffelijke wijze inhoud gegeven. De centrale figuur en aanspreekpunt voor zowel het bestuur als voor de leden. De …

Lees meer

Grutto en patrijs bijna uit Westerveld verdwenen

  Naast zich nieuw vestigende broedvogels als middelste bonte specht en rode wouw zijn er ook soorten die Westerveld hebben verlaten. Bekend is het uitsterven van korhoen en kemphaan, beide omstreeks 1985. Dit staat binnenkort ook twee andere welbekende soorten te gebeuren: de patrijs en grutto. Van de grutto zaten in een deel van Westerveld …

Lees meer