Van Nieuwsbrief

Patrijzen zoeken

Naar zo’n doodnormale vogel als de patrijs is het tegenwoordig zoeken geblazen. Wij doen mee aan het zoekwerk in Drenthe georganiseerd door de Stichting Grauwe Kiekendief en de Provincie. Op 7 maart kregen we tekst en uitleg van Nieck Alderliesten en Henk-Jan Ottens. We hebben samen met Boermarke Wapserveen meer dan tien gebieden geclaimd, waar …

Lees meer

Op zoek naar de Klapekster

De klapekster (Lanius excubitor) is een ‘rode lijst soort’ die helaas al sinds 1999 niet meer in Nederland broedt. Toch kunnen we nog genieten van deze prachtige, hoofdzakelijk zwart met wit gekleurde klauwier, met zijn lange staart en haaksnavel, want broedvogels uit Scandinavië komen bij ons overwinteren. Deze winter zijn er in twee weekenden landelijke …

Lees meer

Wie staan daar voor paal!?

Het is natuurlijk niet altijd Luilekkerland in de wereld die ‘Werkgroep Torenvalken’ heet. In de afgelopen februarimaand moest er weer hard gewerkt worden en hebben we een kleine twintig nestkasten schoon en droog gemaakt en voorzien van een mooi dun schorslaagje. Daarnaast is een dag besteed aan het wisselen van twee kasten van boom naar …

Lees meer

Geen winterslaap voor werkgroep kerkuilen!

Is de periode waarin de werkgroep kerkuilen actief is, van korte duur? Mis, de werkgroep houdt zeker geen winterslaap! Natuurlijk, de nadruk van de werkzaamheden ligt in de broedperiode. De kasteigenaren en vrijwilligers genieten dan van die donzige bolletjes. En wees eerlijk: het ís toch hartstikke fijn als er weer eens succesvol gebroed is? In …

Lees meer

Nieuwe Steenuilen sub-werkgroep

De afgelopen weken hebben we in verschillende krantjes een oproep gedaan om nieuwe steenuil-vrijwilligers te werven voor de omgeving van Vledder. Onze moeite is beloond en we hebben een groepje enthousiaste vrijwilligers bij elkaar gekregen die het gebied rondom Vledder gaan coördineren en controleren op steenuilen. Het zal een aparte sub-werkgroep worden binnen de steenuilenwerkgroep …

Lees meer