Door Ruud Smeenk

Nieuwe nestkastenroute: De Krollenkamproute in Uffelte !

Sinds het bestaan van onze Vogelwacht controleren we samen met kinderen van de bassischolen in het voorjaar een groot aantal nestkasten. Dit is meestal in het weekend, buiten schooltijd. Door de veranderende lesmethodes is praktisch leren en natuureducatie een wenselijk onderdeel van het dagelijkse lesprogramma geworden. In aansluiting hierop hebben we, naar een idee van …

Lees meer

Doe mee aan de nestkasten tuintelling 2018!

Nestkastencontrole in tuinen 2018 Aan alle leden van de Vogelwacht Uffelte e.o. Sinds 45 jaar worden er jaarlijks nestkastroutes bijgehouden en worden zo’n 400 nestkastjes gecontroleerd. Dit gebeurt vaak samen met schoolkinderen, zodat zij kunnen zien hoe dat prille vogelleven ontstaat en ze zo tevens respect krijgen voor de natuur. Uitkomsten van de nestkastcontroles worden …

Lees meer