Van Broedvogelinventarisatie

Wilde Zwaan bracht geen jongen groot

Sinds 2005 nestelt deze zwaan bij Wapserveen. Vrijwel jaarlijks worden kuikens geboren, maar zelden worden ze vliegvlug. Dit jaar zijn de kuikens 60 dagen oud geworden en toen waren ze verdwenen. Door de droogte in juni-juli kostte het de zwanenfamilie moeite om te lopen door de blubberige bodem en zich veilig terugtrekken op open water …

Lees meer

Grauwe Klauwieren rijzen de pan uit

Tot voor kort was dit een uiterst zeldzame broedvogel, maar in deze eeuw is hij teruggekomen en dit jaar broedden er al zo’n veertig paren in onze regio. Goede waarnemingsplekken zijn Rheebruggen, Holtingerveld en Uffelter Binnenveld, maar ook elders kunnen ze soms opduiken; vaak in gebieden met houtwallen, singels en natuurvriendelijk beheer. Ze zijn opvallend …

Lees meer

Velduil Ansermade

Op 14 mei 2018 fotografeerde Alex Kuiper een paar velduilen op de made net ten noorden van Rheebruggen. Daags daarna zagen enkele ‘vogelwachters’ ze ook. In de avondschemering joegen ze “kek-kek-kek”-roepend achter elkaar aan. Daarna zijn ze niet meer gezien. Waarschijnlijk door het koude vroege voorjaar waren deze trekkers verlaat. Er werden op meer plekken …

Lees meer

Kraanvogel bijna broedend in Holtingerveld

Dit voorjaar hield zich een paartje kraanvogels broedverdacht op in het Holtingerveld. Ze pendelden naar de cultuurlanden van Wapserveen en Uffelte om te foerageren. Begin mei werd balts gezien (dansende kraanvogels) en half mei was er nog maar één pendelaar. Zou de ander op het nest zitten? Na uren te hebben gekeken bleek dat de …

Lees meer

Paapje, Grauwe Vliegenvanger en Kwartel: mooie soorten voor de Werkgroep Broedvogelinventarisatie

Paapje Deze weinig bekende schoonheid broedde vroeger veel in Drentse beekdalen, thans zijn ze nog mondjesmaat te vinden in natte hoogveen- en heidegebieden. Dit broertje van de roodborsttapuit heeft een krassend liedje met melodieuze eindtune. We zijn altijd weer blij als we ze in het vroege ochtendlicht horen zingen vanuit een heidestruikje op het Holtingerveld. …

Lees meer