Van Broedvogelinventarisatie

Bart Hoekstra fotografeerde hét hoogtepunt bij de waarnemingen: de roze pelikaan.

‘Tuinvogelaar’ speurt naar dat ene (hoogte)puntje

Gelukkig gaan de broedvogelinventarisaties in het Holtingerveld dit voorjaar gewoon door. We zijn alweer bijna halverwege het seizoen. Zomervogels vliegen binnen en leveren veel leuke waarnemingen op. Zo konden we wederom vaststellen dat er een paartje raven broedt, de kraanvogels nog in de buurt zijn, meerdere nesten van haviken zijn gevonden en er waren zelfs …

Lees meer

Grote bonte specht, verreweg de talrijkste specht in het Holtingerveld.

Zorg dat je erbij bent met grote bonte specht

Wij stellen al vele jaren de broedvogelstand vast op het Holtingerveld. Het gebied wordt in maart-juni om de veertien dagen in de vroege ochtend afgezocht op zingende vogels, roffelende spechten, alarmerende roofvogels enz. waardoor we een goed beeld krijgen van het aantal territoria, dat weer verwantschap toont met het aantal nesten. Tijdens onze ronde half …

Lees meer

Bos & Opslag gekapt 2019

Verwijderen opslag en broedvogels

Afgelopen winter is op de heide op het Holtingerveld opslag verwijderd om open heidelandschap te behouden. De veranderingen pakten zoals verwacht vooral negatief uit voor broedvogels van struwelen, zoals tuinfluiter, grasmus en fitis, maar positief voor die van open heide, zoals witte kwikstaart, veld- en boomleeuwerik. Veel vogelsoorten lieten verschillen in de stand zien die …

Lees meer