Van Broedvogelinventarisatie

Broedvogelinventarisatie is al weer druk én heeft versterking!

maart 2018                                  Late start voorjaar? De twee perioden met ijzige oostenwind heeft heel wat trekvogels weerhouden naar onze broedgronden te trekken. Er wel wat roodborsttapuiten, grote lijsters, zanglijsters, wulpen, tjitjaffen, veld- en boomleeuweriken, maar bij lange na niet de …

Lees meer

Pendelende lepelaars

  Tegenwoordig zijn lepelaars een gewone verschijning in ZW-Drenthe. Het zijn vooral broedvogels uit de kolonie in de Wieden, die de afgelopen jaren groeide van 40 naar 200 paren (Natuurmonumenten). Deze lepelaars  pendelen naar voedselgebieden in Drenthe, vooral ondiepe wateren en moerassen met bijvoorbeeld stekelbaarsjes. In mei-juni is er soms sprake van een ‘snelweg’ van …

Lees meer

Grutto en patrijs bijna uit Westerveld verdwenen

  Naast zich nieuw vestigende broedvogels als middelste bonte specht en rode wouw zijn er ook soorten die Westerveld hebben verlaten. Bekend is het uitsterven van korhoen en kemphaan, beide omstreeks 1985. Dit staat binnenkort ook twee andere welbekende soorten te gebeuren: de patrijs en grutto. Van de grutto zaten in een deel van Westerveld …

Lees meer

EuroBirdwatch 2017, met o.a. Boomvalk vs Boerenzwaluw

In het laatste weekend van september zijn in tientallen landen trekvogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. In Uffelte tellen we alle vogels die we op een fietstocht langs een 17 km lange route via de Uffeltermade, Oude vaart-Leisloot, Broekdijk en Ansermade tegenkomen. We begonnen om 7.00 uur en dit keer eindigden …

Lees meer

Broedvogelinventarisatie 2017: goed of slecht jaar?

Broedvogelaantallen vallen in het ene seizoen hoger uit dan in het andere. 2017 heeft ons verrast met bijzonder hoge aantallen van onder andere braamsluiper, draaihals, gekraagde roodstaart, grauwe klauwier, vuurgoudhaan, wespendief en zomertortel en bijzonder lage van fluiter, grutto, ijsvogel, kievit, patrijs en zwarte mees. Gunstige weersomstandigheden in mei-juni zullen zeker bijgedragen hebben aan de …

Lees meer