Van Broedvogelinventarisatie

Bos & Opslag gekapt 2019

Verwijderen opslag en broedvogels

Afgelopen winter is op de heide op het Holtingerveld opslag verwijderd om open heidelandschap te behouden. De veranderingen pakten zoals verwacht vooral negatief uit voor broedvogels van struwelen, zoals tuinfluiter, grasmus en fitis, maar positief voor die van open heide, zoals witte kwikstaart, veld- en boomleeuwerik. Veel vogelsoorten lieten verschillen in de stand zien die …

Lees meer

Wilde Zwaan bracht geen jongen groot

Sinds 2005 nestelt deze zwaan bij Wapserveen. Vrijwel jaarlijks worden kuikens geboren, maar zelden worden ze vliegvlug. Dit jaar zijn de kuikens 60 dagen oud geworden en toen waren ze verdwenen. Door de droogte in juni-juli kostte het de zwanenfamilie moeite om te lopen door de blubberige bodem en zich veilig terugtrekken op open water …

Lees meer