0

Zomertortels in aantocht om – correct – bij te voeren.

De zomertortels, die staan op de rode lijst, komen terug uit de Sahel en er is een internationale actieplan waarmee aan structurele oplossingen gewerkt wordt om het aantal op pijl te houden. Gebrek aan voedsel voor de zomertortel is een belangrijke reden waarom de soort in NW Europa zo sterk in aantal achteruit is gegaan. De Vogelbescherming nodigt beschermers uit om ze bij te voeren.

Jacht op zomertortels gesloten

In 2021, 2022 en 2023 was de jacht op de zomertortel in Frankrijk, Spanje en Portugal gesloten onder druk van ‘Brussel’. Dat scheelt, zonder overdrijving, 100 duizenden zomertortels per jaar!! Volgens berekeningen zou de Europese populatie de afgelopen jaren dan ook gegroeid moeten zijn.

Gaan we daar hier in Nederland, aan de rand van het verspreidingsgebied, iets van merken? We zijn benieuwd of u ze (regelmatig) ziet. Zomertortel herkennen? Bekijk de omschrijving van de Zomertortel op de website van de Vogelbescherming.

Protocol bijvoeren zomertortels

Er is een omschrijving gemaakt om iedere beschermer te helpen het bijvoeren goed te doen. Het belangrijkste is misschien wel dat de bijvoerstrook zodanig wordt ingericht dat tortels er veilig kunnen foerageren, dus bijvoorbeeld bijtijds vliegende predatoren kunnen zien aankomen en waarlangs bijvoorbeeld katten zich niet kunnen verschuilen in hoge vegetatie direct langs de strook.

Belangrijk is ook om de hygiëne in acht te nemen. Volgens het protocol bijvoeren zomertortels: maak de bijvoerstrook qua oppervlakte voldoende groot en vermijd een ophoping van voer. Tenslotte is bijvoeren alléén zinvol op plekken waar daadwerkelijk territoriale zomertortels aanwezig zijn. Vandaar de vraag of u deze ziet.

Ziet u daadwerkelijk territoriale zomertortels?

U kunt ons of direct de Vogelbescherming mailen. Met elkaar gebruik maken van het Protocol bijvoeren Zomertortel is zinvol en er zijn kilo’s voer beschikbaar hiervoor vanuit de Vogelbescherming. We rekenen op uw opmerkzaamheid en inzet. Hartelijk dank mede namens alle Zomertortels, ook al zijn dat er misschien nog maar enkele in onze regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.