Van Algemeen Vogelnieuws

Grutto en patrijs bijna uit Westerveld verdwenen

  Naast zich nieuw vestigende broedvogels als middelste bonte specht en rode wouw zijn er ook soorten die Westerveld hebben verlaten. Bekend is het uitsterven van korhoen en kemphaan, beide omstreeks 1985. Dit staat binnenkort ook twee andere welbekende soorten te gebeuren: de patrijs en grutto. Van de grutto zaten in een deel van Westerveld …

Lees meer

Broedvogelinventarisatie 2017: goed of slecht jaar?

Broedvogelaantallen vallen in het ene seizoen hoger uit dan in het andere. 2017 heeft ons verrast met bijzonder hoge aantallen van onder andere braamsluiper, draaihals, gekraagde roodstaart, grauwe klauwier, vuurgoudhaan, wespendief en zomertortel en bijzonder lage van fluiter, grutto, ijsvogel, kievit, patrijs en zwarte mees. Gunstige weersomstandigheden in mei-juni zullen zeker bijgedragen hebben aan de …

Lees meer

Heideschoners op excursie bij Vitens

Traditiegetrouw wordt de laatste heideschoondag (voordat het broedseizoen begint) afgesloten met een kop koffie + koek “op locatie in het veld”, geserveerd voor het bestuur van de Vogelwacht. Deze keer, 17 maart j.l, werd de ploeg onthaald in het oude pompgebouw, nu kantoorruimte met kantine en werkplaats, van Vitens. Dit als dank voor het opschonen van …

Lees meer