Van Algemeen Vogelnieuws

Heideschoners op excursie bij Vitens

Traditiegetrouw wordt de laatste heideschoondag (voordat het broedseizoen begint) afgesloten met een kop koffie + koek “op locatie in het veld”, geserveerd voor het bestuur van de Vogelwacht. Deze keer, 17 maart j.l, werd de ploeg onthaald in het oude pompgebouw, nu kantoorruimte met kantine en werkplaats, van Vitens. Dit als dank voor het opschonen van …

Lees meer

Klapekstertelling

Half december 2016 worden overwinterende klapeksters in ons land geteld. De Vogelwacht Uffelte e.o. concentreert zich op de heide van het Holtingerveld, het favoriete gebied van deze klauwier in onze omgeving. Klapeksters zoeken vanuit een boomtop naar prooien, zoals hagedissen, kevers, muizen en kleine vogels. Die worden soms gespietst aan doorns of stekelige takken. Deze …

Lees meer

Euro BirdWatch: Vogelwacht Uffelte e.o. telt mee

In het eerste weekend van oktober worden in veel landen vogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. Wij doen dat al jaren in Uffelte door op de fiets via een 17 km lange route via de Uffeltermade, Oude vaart-Leisloot, Broekdijk en Ansermade vogels te tellen. Dit jaar werd de start uitgesteld door …

Lees meer

Comfortuin schenkt nestkastjes aan Zwembad de Kerkvlekken

  Zaterdag 7 mei was het eindelijk zover: Zwembad de Kerkvlekken ging open! Weken van voorbereiding gingen hieraan vooraf waarbij een groot aantal vrijwilligers hun beste beentje heeft voorgezet. Natuurlijk mogen ook de sponsors niet worden vergeten: zo heeft Comfortuin uit Meppel het voorjaar binnengebracht en alle bloembakken voorzien van fleurige zomerbloeiers. Ook heeft het hoveniersbedrijf 10 …

Lees meer