Van Algemeen Vogelnieuws

Werkgroep Steenuilen heeft territoria 2018 weer in beeld

Uitbreiding en wisselingen sub-coördinatoren Binnen de steenuilenwerkgroep hebben we een uitbreiding van het gebied. Rutger de Vries gaat het gebied Vledder e.o. (Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek) coördineren. Op dit moment zijn er in die regio alleen steenuilen bekend in Vledderveen en bij Eesveen (Overijssel, dus buiten ons gebied). We hopen dat de toename aan …

Lees meer

Doe mee aan de nestkasten tuintelling 2018!

Nestkastencontrole in tuinen 2018 Aan alle leden van de Vogelwacht Uffelte e.o. Sinds 45 jaar worden er jaarlijks nestkastroutes bijgehouden en worden zo’n 400 nestkastjes gecontroleerd. Dit gebeurt vaak samen met schoolkinderen, zodat zij kunnen zien hoe dat prille vogelleven ontstaat en ze zo tevens respect krijgen voor de natuur. Uitkomsten van de nestkastcontroles worden …

Lees meer

Vervolg cursus Veilig werken op Hoogte

Nadat op zaterdag 2, 9 en 16 september 2017, 6 zekeraars en 38 cursisten deelnamen aan de theorie- en praktijkgedeelten van de cursus Veilig werken op Hoogte, waren op zaterdag 24 februari j.l. nogmaals 14 vrijwilligers present om ook hun certificaat te verdienen.  Deze cursus is het gevolg van een steeds strengere wet- en regelgeving …

Lees meer

Grutto en patrijs bijna uit Westerveld verdwenen

  Naast zich nieuw vestigende broedvogels als middelste bonte specht en rode wouw zijn er ook soorten die Westerveld hebben verlaten. Bekend is het uitsterven van korhoen en kemphaan, beide omstreeks 1985. Dit staat binnenkort ook twee andere welbekende soorten te gebeuren: de patrijs en grutto. Van de grutto zaten in een deel van Westerveld …

Lees meer