0
Burendag, foto Stefan Pronk

Werkgroep nestkastencontrole breidt uit

Meerkamp Oost dertig nestkasten en drie insectenhotels  rijker!

 

Vrijdag 20 september is met succes een eerste burendag gehouden in de wijk Meerkamp Oost in Havelte. In het voorjaar van 2018 is het openbaar groen in de wijk vrijwel geheel vernieuwd en om dat te vieren organiseerde een groep bewoners een feestelijke middag. Door de activiteit aan te melden bij Nationale Burendag, konden drie insectenhotels en twintig nestkasten gekocht worden. De gemeente Westerveld stimuleerde het initiatief met een tegemoetkoming in de overige kosten zodat we als Vogelwacht volledig uit de kosten kwamen. Om de vogels hun nestgelegenheid terug te geven, werd de werkgroep Nestkastcontrole van de Vogelwacht Uffelte e.o. gevraagd een nestkastroute te realiseren.

Een groep bewoners fabriceerde bijna 30 vogelnestkastjes en een mussenflat en ze vulden en plaatsten drie insectenhotels. Gert Hulsebos, die namens de buurtbewoners het woord voerde, was verheugd over de grote opkomst en het enthousiasme van de bewoners. Hij dankte vooral Landschapsbeheer Drenthe en de Vogelwacht Uffelte e.o. voor hun inzet en expertise. Hopelijk weten veel vogels volgend voorjaar de weg te vinden naar de kasten in de Meerkamp. De bewoners zullen samen met de schoolkinderen de ontwikkelingen in de kastjes volgen.

De initiatiefnemers bedanken alle inwoners en kinderen die hebben getimmerd, geschilderd en geschminkt of gewoon kwamen buurten, alsook Gemeente Westerveld, Landschapsbeheer Drenthe en Vogelwacht Uffelte e.o.  Voor het belangeloos leveren van materiaal worden bedankt Hoek Havelte, Rietdekker Knol, Comfortuin en Paintdiscount.

mussenflat Meerkamp, foto Ruud Smeenk

 

 

Weinig deelnemers aan nestkasttuintelling

 

Dit voorjaar hebben we onder de Vogelwachtleden reclame gemaakt voor de deelname aan de nestkasttuintelling. Veel vogels nestelen in kasten in de bossen van Zuidwest-Drenthe, maar ook heel wat leden hebben nestkastjes in de tuin hangen. Tijdens de ledenvergadering zijn opgaveformulieren verstrekt om gegevens van nestkastbewoners in te vullen. Vijf personen hebben hun ‘tuinoogst’ voor 2018 ingeleverd en in die tuinen hingen totaal 53 kasten.

Soort: Nesten Eieren Jongen Uitgevlogen
Koolmees 11 94 90 85
Pimpelmees 5 42 39 36
Bonte vliegenvanger 5 28 27 27
Boomkruiper 1 6 6 4
Huismus 2 6 6 5
Spreeuw 2 8 6 6
Grauwe vliegenvanger 1 4 4 4
Ringmus 2 9 0 0
Holenduif 1 2 0 0
Gekraagde Roodstaart 1 4 3 3
Totaal 31 203 182 170

Twee tuinen met enorm veel ruimte hebben het leeuwendeel van de aantallen aangeleverd. Arend van Dijk heeft de meeste diversiteit in zijn tuin. Kool- en pimpelmees en bonte vliegenvanger zijn net als in de bossen het meest algemeen, maar het aantal vogelsoorten in de tuinen is groter. De bezetting was met 60% vrij gering. Misschien valt daaraan nog wat te verbeteren. Uiteindelijk hebben 170 jongen het luchtruim gekozen. Deze vijf tuinen zijn natuurlijk niet representatief. We zien het als een begin en ontvangen komend jaar graag meer nestkast-tuinlijstjes.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.