Van Regionieuws

Ondernemersfonds Westerveld helpt Vogelwacht Uffelte e.o.  in de tuigjes.

  Bij de Vogelwacht Uffelte e.o. zijn ieder jaar ruim tachtig vrijwilligers actief om met behulp van ladders de kasten van uilen, valken en zwaluwen te beheren. Om de veiligheid te garanderen en aan de eisen van de ARBO-wet te voldoen, heeft de VWU voor deze vrijwilligers een aantal cursussen en praktische trainingen verzorgd voor …

Lees meer

Informatieavond ‘Bijen-Bloemen-Biodiversiteit door IVN-Vogelwacht’

Woensdag 8 februari, informatieavond ‘Bijen-Bloemen-Biodiversiteit door IVN-Vogelwacht’. ‘Zet de berm in bloei’ voor de bij was het thema van een leerzame avond waarop de deelnemers ook nog eens op een creatieve manier de handen uit de mouwen kon steken.   Het IVN Westerveld bestaat in 2017 vijfentwintig jaar en hoe kan men dit beter vieren …

Lees meer

Vele handen maken licht werk, ook op de heide

Het aloude gezegde ‘vele handen maken licht werk’ is zeker ook van toepassing op de bezigheden op vrijdag 3 februari van 65 scholieren uit Darp en Havelte. In plaats van een morgen in het klaslokaal zitten, togen de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van De Bosrank uit Havelte en De Veldwikke uit Darp …

Lees meer

Klapekstertelling

Half december 2016 worden overwinterende klapeksters in ons land geteld. De Vogelwacht Uffelte e.o. concentreert zich op de heide van het Holtingerveld, het favoriete gebied van deze klauwier in onze omgeving. Klapeksters zoeken vanuit een boomtop naar prooien, zoals hagedissen, kevers, muizen en kleine vogels. Die worden soms gespietst aan doorns of stekelige takken. Deze …

Lees meer

Euro BirdWatch: Vogelwacht Uffelte e.o. telt mee

In het eerste weekend van oktober worden in veel landen vogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. Wij doen dat al jaren in Uffelte door op de fiets via een 17 km lange route via de Uffeltermade, Oude vaart-Leisloot, Broekdijk en Ansermade vogels te tellen. Dit jaar werd de start uitgesteld door …

Lees meer

Comfortuin schenkt nestkastjes aan Zwembad de Kerkvlekken

  Zaterdag 7 mei was het eindelijk zover: Zwembad de Kerkvlekken ging open! Weken van voorbereiding gingen hieraan vooraf waarbij een groot aantal vrijwilligers hun beste beentje heeft voorgezet. Natuurlijk mogen ook de sponsors niet worden vergeten: zo heeft Comfortuin uit Meppel het voorjaar binnengebracht en alle bloembakken voorzien van fleurige zomerbloeiers. Ook heeft het hoveniersbedrijf 10 …

Lees meer

IJsvogels gezocht

Waterschap ‘Reest en Wieden’ is per 1 januari 2016 gefuseerd met ‘Groot Salland’ en gaat verder onder de naam ‘Waterschap Drents Overijsselse Delta’. Reest en Wieden vond het een aardig idee om 16 IJsvogelwanden na te laten omdat zij 16 jaar in hun werkgebied geopereerd hebben en de IJsvogel hun symbool was. Door Landschapsbeheer Drenthe …

Lees meer