Van Zwaluwen

2018, Jaar van de Huiszwaluw

Sovon en Vogelbescherming hebben 2018 uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw.  Vanaf begin jaren zeventig verminderde het aantal broedparen in ons land met ruim 80%. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken van deze veranderingen zijn niet duidelijk. Er zijn wel allerlei vermoedens, zoals algehele afname van de insectenstand en veranderend grondgebruik. In …

Lees meer

Vervolg cursus Veilig werken op Hoogte

Nadat op zaterdag 2, 9 en 16 september 2017, 6 zekeraars en 38 cursisten deelnamen aan de theorie- en praktijkgedeelten van de cursus Veilig werken op Hoogte, waren op zaterdag 24 februari j.l. nogmaals 14 vrijwilligers present om ook hun certificaat te verdienen.  Deze cursus is het gevolg van een steeds strengere wet- en regelgeving …

Lees meer

Gierzwaluwleed in Uffelte

De gierzwaluw lijkt een matig broedseizoen in Uffelte te hebben gehad. Er zijn 33 invliegplaatsen gevonden, maar het aantal nestkasten met jongen was klein; slechts vijf. De vogels hebben waarschijnlijk geleden onder de droogte (weinig insecten), gevolgd door een wisselvallige periode waarin het moeilijk foerageren was. Het kan dan ook door de honger zijn gekomen, …

Lees meer