Vacature coördinator werkgroep Zwaluwen

De werkgroep Zwaluwen van de Vogelwacht Uffelte e.o. is op zoek naar een nieuwe coördinator.

Heeft u passie voor vogels en specifiek voor zwaluwen en wilt u hieraan enige vrije tijd besteden? Dan bent u wellicht de aangewezen persoon om de werkzaamheden van de werkgroep zwaluwen te coördineren. 

De werkgroep Zwaluwen bestaat momenteel uit vier personen die zich bezig houden met de bescherming van zwaluwen door:

  • het bijhouden van de stand,
  • door het maken, aanbieden en onderhouden van kunstmatige nesten en
  • door het verstrekken van informatie en advies over zwaluwen.

Functie en werkzaamheden  

  • De coördinator is aanspreekpunt van de werkgroep en vertegenwoordigt de werkgroep in contacten met het bestuur van de Vogelwacht Uffelte e.o. Goede contactuele eigenschappen en enthousiaste uitstraling zijn van belang.
  • De coördinator organiseert en leidt bijenkomsten met de leden van de werkgroep (thans tweemaal per jaar) en wordt geacht een bindende factor in de werkgroep te zijn.
  • De coördinator draagt in samenspraak met de werkgroepsleden zorg voor uitvoering en verslaglegging van de werkzaamheden en houdt daarop toezicht.
  • De coördinatiewerkzaamheden, als vrijwilliger, neem naar schatting gemiddeld vijf uren per maand in beslag.  

Functie en werkzaamheden lijken veelomvattend, maar in de praktijk komt het er met name op neer dat de coördinator de spil is bij het maken van onderlinge afspraken en contacten met derden. Veel werkzaamheden worden, zoals nu ook al het geval is, uitgevoerd door de werkgroepsleden. Meehelpen kan altijd natuurlijk. 

Bent u de nieuwe coördinator? 

We stellen ons voor de nieuwe coördinator – na een goede overdracht en enige gewenning – zich voor tenminste enkele jaren zal inzetten voor de werkgroep Zwaluwen. 

Bekijk alles over de Werkgroep Zwaluwen en benader ons via het contactformulier

 

Coördinator

Vacature 
Coördinator Werkgroep Zwaluwen
secretariaat@vogelwachtuffelte.nl

Laatste nieuws uit de werkgroep