0
Infobord onthuld met Jelle Kootstra en Bald Bruinenberg, foto Gerard Veerkamp

Infobord huiszwaluwen bij Schaapskooi onthuld

De zwaluwtil staat al zes jaar op het terrein van de Holtinger Schaapskudde in Havelte. En ook heel wat jaren vinden de huiszwaluwen een broedplaats in een van de zeventien kunstnesten aan de buitenkant van de grote kapschuur op het terrein.

Het infobord over de huiszwaluwen- foto Gerard Veerkamp

Maar pas op 22 februari j.l. werd daar een informatiebord over de huiszwaluwen onthuld.

‘Is dat iets bijzonders?’ vroeg Gert Hulsebos, lid van de Werkgroep Huiszwaluwen, onderdeel van de Vogelwacht Uffelte e.o, zich af. Dat deed hij in een gezelschap van zo’n vijftien personen. En hij gaf zelf het antwoord. ,,We hadden het bord ook gewoon aan de muur kunnen schroeven. Maar de werkgroep wilde toch via deze officiële onthulling extra stilstaan bij het feit, dat de zwaluwen in dit geval niet zonder de Stichting Holtinger Schaapskudde kunnen.’’

Bald Bruinenberg en Jelle Kootstra onthullen het bord – foto Gerard Veerkamp

De onthulling van het informatiebord werd verricht door herder Jelle Kootstra en Bald Bruinenberg, als lid van Vogelwacht Uffelte jarenlang verantwoordelijk voor de productie van honderden kunstnesten. Bruinenberg huisde tot voor drie maanden terug in Uffelte en woont nu in Diever.

Tijdens die bijeenkomst in de ondernemerskooi van de Holtinger Schaapskudde verzorgde Arend van Dijk een diapresentatie over de huiszwaluw. En vertelde niet zonder enige trots dat Havelte in Drenthe verreweg de grootste kolonie huiszwaluwen heeft, terwijl Uffelte de vierde plaats in die provinciale top-10 inneemt. In de gemeente Westerveld en in onze provincie blijft het aantal huiszwaluwen de laatste vijftig jaar redelijk stabiel, terwijl in heel Nederland het aantal drastisch omlaag is gegaan.

De kunstnesten voor huiszwaluwen – foto Gerard Veerkamp

Arend van Dijk liet ook zien dat tweederde van de huiszwaluwen in natuurlijke nesten broedt, eenderde in kunstnesten.

Via het informatiebord worden bezoekers van de schaapskooi wat kennis betreft een beetje bijgespijkerd, mocht dat nodig zijn. Zo lezen we dat die vogels in april terugkeren uit Afrika na een vlucht van 10.000 kilometer. Om vervolgens in de periode mei-augustus hier te broeden, soms twee keer. Ze leggen dan vier tot vijf eieren, waarop twee weken wordt gebroed. Na drie tot vier weken verlaten de jongen het nest.

In Uffelte heeft de Vogelwacht twee tillen en in Havelte ook twee: een in de Meerkamp en de reeds genoemde til bij de schaapkooi. Gemiddeld zijn jaarlijks 46 nesten ‘bewoond’: maximaal telden de Vogelwacht-vrijwilligers 85 broednesten; in een ‘slecht’ jaar waren dat er 12 .

Wie naast informatie via dit nieuwe bord meer wil weten over de zwaluwen en andere vogels verwijzen we gaarne naar internet: www.vogelwachtuffelte.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.