0
Op het dek vogels kijken - foto Riet Stroomer

JUBILEUMVAARTOCHT ‘rondje IJsseldelta’

Door de kapitein van de salonboot de ‘Veerman van Kampen’ werd om 9.30 uur de loopplank uitgelegd en gingen 85 passagiers aan boord. De vrees dat dit volgens de weersvoorspellingen in de stromende regen zou gebeuren, was gelukkig ongegrond! Het bleef op een paar spatjes na zelfs de gehele dag droog bij een temperatuur van zo’n 19 graden en nauwelijks wind. Alle reden voor de deelnemers om behalve voor eten en drinken in de binnenruimte beneden, naar boven te gaan en buiten op het dek te verblijven.

Hier was het heerlijk om vogels te spotten, foto’s te maken en te genieten van de natuur met een overdaad aan weelderig voorjaarsgroen. De boot had voldoende ruimte om gezellig samen te zijn, maar ook om in alle rust een plekje te vinden om te genieten van al het moois wat deze prachtige IJsseldelta te bieden heeft.

Opvallend was in deze tijd van het jaar de rust en stilte op het water, waarbij met name toen we langs het IJsseloog voeren het wel een kakofonie van vogelgeluiden was. Er zijn maar liefst 80 soorten vogels gespot waaronder 3 zeearenden, 4 bruine kiekendieven, 2 slechtvalken, 2 ijsvogels, 4 lepelaars, 1 groenpootruiter, 5 krooneenden, 2 raven, 1 roerdomp en 4 à 5 nachtegalen (de laatste op geluid).

 

Behalve veel natuurschoon voeren we ook langs karakteristieke plaatsjes zoals Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt en natuurlijk de Hanzestad Kampen zelf. Toen we om 16.00 uur weer bij Kampen aanmeerden was iedereen het erover eens, dat de belofte van een prachtige, vaar- natuur- en belevingstocht helemaal was waargemaakt. Dank aan de bemanning die ons de gehele dag had voorzien van eten en drinken en de kapitein die ons veilig over het water loodste en daarbij regelmatig informatie gaf over wat er onderweg allemaal te zien was.

Het was een 50-jarig jubileum waardig!

 

Voor de liefhebbers hieronder de volledige soortenlijst:
Aalscholver, Canadese gans, Roek, Visdief, Wilde eend,  Fuut, Gierzwaluw, Grauwe gans,           Soepgans, Bergeend, Grote zilverreiger, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Scholekster,
Meerkoet, Blauwe reiger,Houtduif, Oeverloper, Boerenzwaluw, Spreeuw, Huiszwaluw,  Knobbelzwaan, Nachtegaal, Lepelaar, Roodborsttapuit, Tjiftjaf, Fitis, Kleine mantelmeeuw,      Krakeend, Zwarte kraai, Bruine kiekendief, Kievit, Tureluur,Tafeleend, Torenvalk,Ekster, Cetti’s zanger, Zeearend, Witte kwikstaart, Zwarte stern, Kuifeend, Krooneend, Grote zilverreiger, Kleine karekiet, Sperwer, Vink, Zwartkop, IJsvogel, Koekoek, Huiszwaluw, Brandgans, Nijlgans,        Merel, Holenduif, Rietzanger, Buizerd, Gekraagde roodstaart, Raaf, Waterhoen, Wulp, Slobeend, Zomertaling, Wintertaling, Veldleeuwerik, Rietgors, Huismus, Koolmees, Pimpelmees, Oeverzwaluw, Kluut, Groenpootruiter, Slechtvalk, Groenling, Zwarte zwaan, Fazant, Ooievaar,       Gele kwikstaart, Roerdomp, Winterkoning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.