0
De fitis kwam dit voorjaar laat aan (foto Geert Drogt)
De fitis kwam dit voorjaar laat aan (foto Geert Drogt)

Een raar broedvogelvoorjaar

Het was een raar broedvogelvoorjaar met late aankomsten van zomervogels. Vooral de aanhoudende noordenwind, met soms een oostelijke of westelijke component, meer smaken waren er niet, zullen hier een rol in hebben gespeeld. Niet alleen kwamen bonte vliegenvangers, fitissen, tuinfluiters, zwartkoppen en wielewalen laat aan, maar je bleef het gevoel houden dat er nog een en ander binnen moest komen.
Toch zijn alle tellingen gedaan en hebben we weer een goed beeld van onze broedvogels. Opnieuw een jaar erbij in de decennialange reeks.  Warmteminnende soorten als draaihals, nachtzwaluw en grauwe klauwier blijven het onverminderd goed doen. Met de middelste bonte specht blijft het in het Holtingerveld nog tobben. Verheugend was die ene zomertortel. Dat zijn er wel eens meer geweest. Ook de tapuit staat nog steeds dicht bij de uitgang. De kraanvogel deed erg zijn best, maar het kwam niet tot een succesvol broedgeval. De raaf liet het hele jaar een niet te volgen broedgedrag zien. Groot was dan ook de verrassing toen ik op 23 juni alsnog een nest met drie jongen vond.
In het bos is de ransuil zeldzaam en ook nog eens moeilijk te vinden. Maar in Uffelte waren roepende mannetjes op maar liefst vier plekken te vinden. Hoog in de bomen bij Snoeken aan de Dorpsstraat waren uitgevlogen jonge uilen te horen en te zien! Mooi voor tijdens een avondwandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.