Door Ronald Hoogenhout

Gierzwaluwleed in Uffelte

De gierzwaluw lijkt een matig broedseizoen in Uffelte te hebben gehad. Er zijn 33 invliegplaatsen gevonden, maar het aantal nestkasten met jongen was klein; slechts vijf. De vogels hebben waarschijnlijk geleden onder de droogte (weinig insecten), gevolgd door een wisselvallige periode waarin het moeilijk foerageren was. Het kan dan ook door de honger zijn gekomen, …

Lees meer

Pragmatische zwaluwbescherming

Trouwe lezers van de nieuwsbrief weten van ons proefproject bij Boer Bouwens in Ansen. Aan een veeschuur hebben we 34 kunstnesten voor huiszwaluwen opgehangen die de zwaluwen graag gebruiken. Helaas hebben ook de huismussen deze nesten ontdekt. Zo langzamerhand is er een kolonie ontstaan, die onze zwaluwen flink dwars zit. Volgens Bouwens kon het zo niet …

Lees meer