Door Greet Glotzbach

Veel Brandganzen tijdens vogelexcursie naar Friesland

Om 9 uur vertrokken een aantal enthousiaste vogelaars op 13 januari richting Friesland. Ondanks het grijze weer werden er toch aardig wat soorten gezien. Hieronder een overzicht van de bezochte gebieden met de waargenomen vogelsoorten. Nijetrijne (omgeving Vogelkijkhut Rottige Meente): Smient, Grauwe Gans, Kolgans, Slobeend, Nonnetje, Wilde Eend, Grote Zilverreiger, Torenvalk, Buizerd, Grote Canadese Gans, …

Lees meer

Baardmannetjes en watersnippen

Onderstaande foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Jan Tijsma  voor het verslag van deze excursie voor de website.     Soortenlijst van de 47 waargenomen vogels bij It Swin (met dank aan Jan, die deze lijst voor ons heeft bijgehouden): Aalscholver   Baardmannetje   Blauwe reiger  Boerenzwaluw. Boomvalk   Brandgans  Bruine kiekendief    Buizerd     Ekster   Fuut   Goudplevier   Grasmus   Graspieper   Grauwe gans  …

Lees meer

Verslag excursie Oostvaardersplassen

Dagexcursie Oostvaardersplassen Afgelopen zaterdag (10 september) heeft de activiteitencommissie van de Vogelwacht een dagexcursie georganiseerd naar de Oostvaardersplassen. Deze vogeldag stond o.l.v. Robert de Groot, die ons de hele dag heeft begeleid en ons veel heeft geleerd over de diverse waargenomen soorten vogels en het gebied zelf. Het volledige verslag van Robert de Groot met de …

Lees meer

Leeftijdenkaarten nestkastbewoners en nestkastkaartboekje beschikbaar

Leo Ballering, oprichter en vrijwilliger bij het landelijk Netwerk voor Studies aan nestkastbroeders, stuurde ons na zijn lezing op 11 februari j.l. zogenaamde leeftijdenkaarten van de koolmees, boomklever, bonte vliegenvanger en spreeuw. Op deze kaarten staan foto’s van nestjongen, die je kunt vergelijken met jongen in de kast. Zo kun je de leeftijd van jongen …

Lees meer

Het heideschonen op 20 februari gaat door!

Gisteren hebben Martha Sol en Gert  Hulsebos het terrein bekeken om te beoordelen of er vrijdagmorgen door de kinderen (uit Uffelte en Wapserveen) en vrijwilligers gewerkt kan worden.  Hun conclusie is dat men in tegenstelling tot vorige week a.s. vrijdag wel aan de slag kan. Het dragen van laarzen wordt dringend geadviseerd, omdat het terrein zo hier …

Lees meer