1
Baardmannetje - foto Jan Tijsma

Baardmannetjes en watersnippen

Onderstaande foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Jan Tijsma  voor het verslag van deze excursie voor de website.

 

 

Soortenlijst van de 47 waargenomen vogels bij It Swin (met dank aan Jan, die deze lijst voor ons heeft bijgehouden):

Aalscholver   Baardmannetje   Blauwe reiger  BoerenzwaluwBoomvalk   Brandgans  Bruine kiekendief    Buizerd     Ekster   Fuut   Goudplevier   Grasmus   Graspieper   Grauwe gans   Grote zilverreiger    Holenduif   Houtduif   Kievit   Knobbelzwaan   Kokmeeuw   Kolgans   Koolmees   Krakeend   Kuifeend   Meerkoet   Merel   Pijlstaart  Pimpelmees   Putter   Reuzenstern   Roodborst  Slobeend   Spreeuw  Stormmeeuw   Tafeleend   Tureluur   Veldleeuwerik   Vink   Visdief   Waterral   Watersnip   Wilde eend   Winterkoning   Wintertaling   Witte kwikstaart   Wulp  Zwarte kraai

Onderstaand verslag werd gemaakt door Lida Zondag, een van de deelnemers aan de excursie.

Alle deelnemers aan de excursie van zaterdag 30 september, die onder leiding stond van natuurgids Jan Tijsma, waren laaiend enthousiast over het grote aantal baardmannetjes (minstens 100) en watersnippen die we zagen.

Een vreemde plek voor een vis op het Oudemirdumerklif – foto Greet Glotzbach
Vogels kijken in It Swin – foto Greet Glotzbach

We wandelden ca. 5 km in “It Swin”, een prachtig natuurgebied in Gaasterland, waar we nog heel wat andere vogels (ook vreemde) zagen.

Na afloop dronken we koffie in Oudemirdum, waar vrijwel alle deelnemers ook van de friese oranjekoek smulden.

 

’s Middags gingen we naar het Oudemirdumerklif waar we o.a. 4 zwarte zwanen ontdekten. Omdat het begon te regenen bezochten we nog 2 vogelkijkhutten bij Mirns (de Mokkebank) en bij Molkwerum (vogelkijkhut Swan).

 

             Ondanks de regen in de namiddag was het een geslaagde vogelexcursie.

De vogelkijkhut bij Molkwerum was lastig te bereiken.
Vogelkijkhut in de bocht van Molkwerum – foto Greet Glotzbach

Eén reactie

  1. hans zegt:

    Dat was een prachtige dag en het ‘wemelde’ inderdaad van de baardmannetjes en watersnippen, echt ongelofelijk!
    Zelfs excursiegids Jan was zwaar onder de indruk.

    Goed geregeld Greet..:)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.