0
Boomvalk met prooi, foto 2metdenatuur.nl

EuroBirdwatch 2017, met o.a. Boomvalk vs Boerenzwaluw

In het laatste weekend van september zijn in tientallen landen trekvogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. In Uffelte tellen we alle vogels die we op een fietstocht langs een 17 km lange route via de Uffeltermade, Oude vaart-Leisloot, Broekdijk en Ansermade tegenkomen. We begonnen om 7.00 uur en dit keer eindigden we om 14.00 uur in de regen. De tellers Arend, Derk, Emmy, Harry en Peeke telden 49 vogelsoorten en 3877 vogels.

 

Spreeuw 1609 Rietgors 17
Boerenzwaluw 469 Putter 16
Kievit 465 Roodborsttapuit 16
Graspieper 158 Knobbelzwaan 14
Zwarte Kraai 107 Kolgans 14
Vink 88 Nijlgans 13
Huismus 68 Boomkruiper 11
Grauwe Gans 64 Torenvalk 11
Holenduif 64 Grote Zilverreiger 9
Roodborst 64 Grote Bonte Specht 8
Wilde Eend 62 Ekster 7
Gaai 53 Aalscholver 6
Koolmees 48 Tjiftjaf 5
Merel 48 Boomklever 3
Zanglijster 47 Boomvalk 3
Ringmus 43 Heggemus 3
Houtduif 39 Veldleeuwerik 3
Witte Kwikstaart 34 Glanskop 1
Kneu 33 Goudvink 1
Pimpelmees 27 Grote Lijster 1
Blauwe Reiger 26 Havik 1
Buizerd 25 Kleine Mantelmeeuw 1
Winterkoning 25 Tapuit 1
Geelgors 23 Waterhoen 1
Watersnip 22 totaal 3877

 

Bijzonder vonden we deze keer de drie Boomvalken en 469 Boerenzwaluwen. Misschien houden die twee wel verband met elkaar, want voor Boomvalken zijn zwaluwen een prooi. Er waren waarschijnlijk wel meer Boerenzwaluwen, want je moet maar net een grote groep treffen, zoals de 250 bij de Anser-/Kattemade. Daar kregen we trouwens hulp van een jagende Havik-man, die flink wat vogels de lucht injoeg, zodat wij ze makkelijk konden tellen. Ook aardig wat Kneuen, Zanglijsters, Torenvalken en Grote Zilverreigers dit keer. De IJsvogel (zit er wel) maar liet zich niet zien.

Tot de vijf talrijkste soorten behoorden de afgelopen jaren steevast Spreeuw, Kievit, Kolgans, Graspieper en Vink. Boerenzwaluw en Zwarte Kraai wisten tot de top door te dringen en we hebben maar weinig ganzen en eenden gezien.

Dit jaar was het aantal vogels wat hoger dan het lage aantal (3115) in 2016, maar in voorgaande jaren telden we soms 6870 tot 8182 vogels.

 

Boerenzwaluw, foto Martin ten Wolde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.