0
Brandganzen overleggen ongetwijfeld ook

Veel Brandganzen tijdens vogelexcursie naar Friesland

Om 9 uur vertrokken een aantal enthousiaste vogelaars op 13 januari richting Friesland.

Ondanks het grijze weer werden er toch aardig wat soorten gezien. Hieronder een overzicht van de bezochte gebieden met de waargenomen vogelsoorten.

Nijetrijne (omgeving Vogelkijkhut Rottige Meente): Smient, Grauwe Gans, Kolgans, Slobeend, Nonnetje, Wilde Eend, Grote Zilverreiger, Torenvalk, Buizerd, Grote Canadese Gans, Ooievaar, Holenduif, Tafeleend, Kuifeend, Staartmees, Baardmannetje

Onderweg naar de Sondeler Leijen zien we bij De Lemmer veel Kramsvogels. Bij het Vogelkijkscherm De Sondeler Leijen worden de volgende soorten gezien:

Wintertaling, Smient, Krakeend, Slobeend, Nonnetje, overvliegende Brandganzen, Wilde Eend, Pijlstaart.

Van hieruit stappen we in de auto en gaan we richting Oudemirdum, onderweg hier naar toe schiet een Smelleken vlak voor de auto langs. Aangekomen bij het klif zien we 2 grote groepen Aalscholvers en in het IJsselmeer noteren we: Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, Kuifeend.

Van hieruit rijden we via Mirns naar het haventje bij Laaksum. Onderweg zien we Wulp, Kemphaan, Kievit, Bonte Strandloper, Kolgans, vele groepen Brandgans; we proberen van één groep een schatting te maken en komen tot een 1200 ex.

In het haventje worden de volgende soorten genoteerd: meerkoet, Kuifeend, Grote zaagbek, Brilduiker, Blauwe reiger, Fuut, Tafeleend.

Inmiddels begint het al een beetje te schemeren, maar we rijden toch door richting Koudum op zoek naar de Kleine Rietgans, maar helaas die zien we vandaag niet en bij Kijkheuvel Wolvetinte, noordoostelijk van Koudum, keren we op een boerenerf en rijden terug naar Drenthe. Onderweg zien in de schemering nog wel veel Brandganzen en nog wat groepjes Grauwe Gans en Kolgans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.