Gelabeld Activiteitencommissie

Vrijdag 25 mei, Wandelexcursie ‘Kiersche Wijdepad’ o.l.v. Geert Drogt

Onder leiding van Geert maken we een wandeling (ca. 5 km) over het Kiersche Wijdepad. Niet alleen zullen we veel zangvogels horen, ook de plantenwereld daar is zeer de moeite waard. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Wat kleding betreft adviseren we een lange broek vanwege hoge vegetatie langs het natuurpad en zeker bij nat …

Lees meer

Zondag 8 april, fietsexcursie omgeving Dwingeloo o.l.v. Geert Drogt

Op deze dag gaan we met Geert fietsend het Dwingelderveld verkennen. De route die we volgen blijft nog een verrassing maar Geert belooft ons al wel roepende spechten en veel watervogels waaronder dodaars, geoorde futen, talingen en hopelijk lepelaars. Het wordt een lange tocht, maar wel met voldoende onderbrekingen en in principe kan iedereen met …

Lees meer

Lezing ‘Klimaatverandering en vogels’ door Chris van Turnhout

Een lezing voor eenieder die is geïnteresseerd in klimaatverandering en/of vogels. Tijdens deze lezing laat SOVON medewerker Chris van Turnhout zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue; van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding …

Lees meer

Veel Brandganzen tijdens vogelexcursie naar Friesland

Om 9 uur vertrokken een aantal enthousiaste vogelaars op 13 januari richting Friesland. Ondanks het grijze weer werden er toch aardig wat soorten gezien. Hieronder een overzicht van de bezochte gebieden met de waargenomen vogelsoorten. Nijetrijne (omgeving Vogelkijkhut Rottige Meente): Smient, Grauwe Gans, Kolgans, Slobeend, Nonnetje, Wilde Eend, Grote Zilverreiger, Torenvalk, Buizerd, Grote Canadese Gans, …

Lees meer