0
Excursie in de Onlanden foto Rosalie Martens

Verslag van de excursie naar de Onlanden

Havik – foto Rosalie Martens
Uitzicht over het moerasgebied – foto Rosalie Martens
Bij de Onlanderij staat een “uitkijkstoel”- foto Greet Glotzbach

 

 

Uitzicht vanaf de uitkijktoren – foto Gerard (G.J.F.) Mulder
Vogels spotten vanaf de Zanddijk

De Onlanden, een gebied onder de rook van Groningen, is (nog) niet bij erg veel mensen bekend. Aangezien er in dit moerassige gebied veel vogelsoorten voorkomen was dit voor de Vogelwacht een reden om hier eens een kijkje te gaan nemen. Afgelopen zaterdag liepen we o.l.v. de enthousiaste excursieleiders Epke en Harry door een deel van het gebied.

Later op de dag bracht een deel van de groep ook nog een bezoek aan de uitkijktoren die alleen vanaf Peize bereikbaar is. Vanaf de toren heb je een mooi uitzicht: over De Onlanden en op de skyline van Groningen.

Hieronder een lijst van waargenomen soorten vogels in willekeurige volgorde:

Bruine Kiekendief, Casarca, Havik, Grauwe gans,Kokmeeuw (110 broedparen in dit gebied), Havik, Wintertaling, Krakeend, Oeverzwaluw, Raaf, Waterhoentje, Canadese Gans, Sperwer, Houtduif, Zwarte Kraai, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Blauwe Reiger, Zilverreiger, Kleine Karekiet, Smient, Nijlgans, Baardmannetje, Spreeuw.

Uitkijktoren in Peize – foto Greet Glotzbach

Waargenomen soorten vanaf de uitkijktoren (wel even een stevige klim):

Vos, Ree, heel veel Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen, Roodborsttapuit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.