Door Femmie Prikken

Bestuurslid Vogelwacht Uffelte e.o. sinds 2009.
Verder: pedicure met groene interesse voor wat zich onder/boven/tussen/in/naast tenen bevindt, of zoals Bleker het bedoelt:
als ik tussen tenen tuur, zie ik ook natuur.

Basisscholen in de ban van de vogels (door Bert Noorman)

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de nestkastcontroleurs is het idee geopperd meer belangstelling op de scholen te wekken voor onze vogels en de natuur in zijn algemeenheid. Aldus zou dit mogelijk ook weer leiden tot meer deelname aan nestkastcontroles. Na contact met de directeur van de Oosterveldschool in Uffelte leidde dit tot het geven van vogellessen …

Lees meer

Heideschoners op excursie bij Vitens

Traditiegetrouw wordt de laatste heideschoondag (voordat het broedseizoen begint) afgesloten met een kop koffie + koek “op locatie in het veld”, geserveerd voor het bestuur van de Vogelwacht. Deze keer, 17 maart j.l, werd de ploeg onthaald in het oude pompgebouw, nu kantoorruimte met kantine en werkplaats, van Vitens. Dit als dank voor het opschonen van …

Lees meer

Euro BirdWatch: Vogelwacht Uffelte e.o. telt mee

In het eerste weekend van oktober worden in veel landen vogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. Wij doen dat al jaren in Uffelte door op de fiets via een 17 km lange route via de Uffeltermade, Oude vaart-Leisloot, Broekdijk en Ansermade vogels te tellen. Dit jaar werd de start uitgesteld door …

Lees meer

Nieuwe aanwinst voor de Vogelwacht

De verschillende werkgroepen doen hun best om hun vogels zo goed mogelijk te beheren door hen o.a. een mooi onderkomen te verschaffen, zoals bij de Kerkuilen en Steenuilen. Dat ondanks hun niet aflatende inzet de natuur toch gewoon zijn gang gaat, met  wel eens een  jammerlijke afloop, is triest. Maar  soms komen hier mooie dingen …

Lees meer

Holtinger Schaapskooi: bron van nieuw leven

Niet alleen blijken de schapen van de Holtinger Schaapskooi zich volop te vermenigvuldigen, ook de vogels doen het goed rondom en in de kooi. Zo wordt de zwaluwtil, die dit voorjaar verhuisd is van Diever naar de weide naast de schaapskooi van Havelte, bewoond. Daarnaast zijn meerdere boeren- en huiszwaluwnesten te vinden in en aan …

Lees meer

Comfortuin schenkt nestkastjes aan Zwembad de Kerkvlekken

  Zaterdag 7 mei was het eindelijk zover: Zwembad de Kerkvlekken ging open! Weken van voorbereiding gingen hieraan vooraf waarbij een groot aantal vrijwilligers hun beste beentje heeft voorgezet. Natuurlijk mogen ook de sponsors niet worden vergeten: zo heeft Comfortuin uit Meppel het voorjaar binnengebracht en alle bloembakken voorzien van fleurige zomerbloeiers. Ook heeft het hoveniersbedrijf 10 …

Lees meer

Havelte klaar voor de huiszwaluw

Op zaterdag 5 maart hebben Gert (Hulsebos) en Roelof (Prikken)  het nieuwe seizoen van de zwaluwen in Havelte geopend. Met dank aan Antoon (Vermeulen), die ervoor gezorgd heeft dat de mannen van de werkgroep Zwaluwen gratis een vrachtje keileem bij de Hobbitstee in Wapserveen mochten ophalen. De leem is bestemd voor de poel bij de zwaluwtil in de Meerkamp …

Lees meer