0
Bert Noorman geeft een gastles op De Dissel in Ruinerwold (foto J.W. vd Vlist)

Basisscholen in de ban van de vogels (door Bert Noorman)

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de nestkastcontroleurs is het idee geopperd meer belangstelling op de scholen te wekken voor onze vogels en de natuur in zijn algemeenheid.

Aldus zou dit mogelijk ook weer leiden tot meer deelname aan nestkastcontroles.

Na contact met de directeur van de Oosterveldschool in Uffelte leidde dit tot het geven van vogellessen gedurende 3 weken tijdens zogeheten Atelierbijeenkomsten op vrijdagmiddag.

Als uitgangspunt is hiervoor een oude “vogelles” van wijlen Fred van Vemden gebruikt. Speciale aandacht voor de trek- en standvogels en de verschillende locaties van vogelnesten. Het accent lag vanzelfsprekend op de holenbroeders en onze hiermee samenhangende activiteiten als Vogelwacht Uffelte eo. Het beheren van de opgehangen nestkasten in de meest brede zin en de ervaringen met het broedproces kwamen uitgebreid aan bod. Vervolgens mochten de kinderen als opdracht per tweetal een vogelsoort kiezen en met de PC zoveel mogelijk info verzamelen en die in latere fase met elkaar delen. De sites van Beleef de Lente en Wikipedia vormden belangrijke bronnen voor kennis vergaren. Als leuk neveneffect kijken de groepen nu nog steeds naar de actuele webcambeelden van de ontwikkelingen op en in de nesten. Sommigen starten er de dag zelfs mee. Meer dan prima.

Ook werd een les besteed aan herkenning van vogelgeluiden en het in de praktijk testen.

Parallel hieraan werden op de Vuursteen in Wapserveen door groep 6 aan de rand van het natuurlijke schoolterrein een vijftal nestkasten opgehangen. Per tweetal zullen ze de komende weken hun eigen nestkast gaan monitoren en de resultaten vastleggen. Vanwege het enthousiasme zal er nog een vogelles voor de hoogste groepen volgen.

In dezelfde periode kwamen bij het bestuur van de Vogelwacht Uffelte 2 verzoeken binnen om iemand van de Vogelwacht iets te laten vertellen in het kader van een 2 weken lopend project over Vogels. De lessen van Uffelte kwamen weer goed van pas. Het initiatief werd ook ondersteund door IVN-Assen die het onderwijzend personeel op weg hielp. Het betrof de scholen de Dissel in Ruinerwold en de Rozebottel in Koekange.  Alle groepen van 1 t/m 8 deden er aan mee, ieder op hun eigen, vaak unieke wijze.

Zo was in Ruinerwold een klaslokaal geheel omgetoverd in Lentesfeer, met takken, tekeningen van vogels, diverse opgezette vogels, skeletten en zelfs een viertal zeer levendige parkieten. Het geheel werd in Koekange afgesloten met een tentoonstelling voor de ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.

Goed te constateren dat er bij alle genoemde scholen veel belangstelling was gewekt bij de kids voor onze mooie vogels die nu ineens, zingend, op en rondom hun school werden opgemerkt.

Wat een mooie lente al niet kan doen.

Bert Noorman

Uffelte, 30 maart 2017

Kinderen van de Dissel in Ruinerwold hangen een kastje op (foto J.W. vd Vlist)
Uilenballen pluizen op de Rozebottel in Koekange (foto Bert Noorman)
Creatief met kerkuilen op de Rozebottel in Koekange (foto Bert Noorman)

 

Prachtige vogeltekeningen op de Rozebottel in Koekange (foto Bert Noorman)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.