0

Vervolg cursus Veilig werken op Hoogte

Nadat op zaterdag 2, 9 en 16 september 2017, 6 zekeraars en 38 cursisten deelnamen aan de theorie- en praktijkgedeelten van de cursus Veilig werken op Hoogte, waren op zaterdag 24 februari j.l. nogmaals 14 vrijwilligers present om ook hun certificaat te verdienen.  Deze cursus is het gevolg van een steeds strengere wet- en regelgeving m.b.t. veiligheid, wat ook voor verenigingen geldt,  want ook zij vallen onder de ArboWet. Vogelwacht Uffelte e.o. heeft, in een eerste aanzet tot het komen van een veilige werksituatie, Mark van Roosmalen van Arquée ingehuurd om de werkgroepen Torenvalken, Kerkuilen, Steenuilen en Zwaluwen deze cursus aan te bieden.

Voorafgaand aan het praktijkgedeelte, was er een theorieochtend voor genoemde werkgroepen in de Vlasbarg’n. Na de lunch ging de  groep naar de oude schaapskooi in Uffelte, waar geoefend werd met een kerkuilenkast en een steenuilenkast. Deze keer werd alleen gewerkt in de kapschuur van de kooi: het weer was bitterkoud en in de schuur hadden de deelnemers nog een beetje beschutting.

Een bloemetje en een jubileumboek waren er naderhand voor cursusleider Mark en voor dhr. Kremer, die de groep de beschikking gaf over de keuken, het terrein rond de schaapskooi en de kapschuur.

We willen alle deelnemers en ook de zekeraars die ’s middags ter plekke wilden zijn, hartelijk danken voor hun inzet en we hopen dat zij allen veel baat zullen hebben tijdens hun werk voor de werkgroep. We hebben al diverse positieve geluiden gehoord van de mensen die de manier van werken op hoogte al hebben toegepast:  Met een betrouwbare tred de ladder op en boven meer bewegingsvrijheid (met 2 handen vrij) waren o.a. hun reacties.

Heel veel succes gewenst en super dat jullie er waren en de kou hebben getrotseerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.