0

Heideschoners op excursie bij Vitens

Traditiegetrouw wordt de laatste heideschoondag (voordat het broedseizoen begint) afgesloten met een kop koffie + koek “op locatie in het veld”, geserveerd voor het bestuur van de Vogelwacht. Deze keer, 17 maart j.l, werd de ploeg onthaald in het oude pompgebouw, nu kantoorruimte met kantine en werkplaats, van Vitens. Dit als dank voor het opschonen van het waterwingebied. Aansluitend werd een rondleiding gegeven door de mensen van Vitens: Roelof Timmer, Wiecher Akse en Henk van Zoelen. Ook Stefan Pronk  van Landschapsbeheer Drenthe, die zorg draagt voor het gereedschap in het veld, was van de partij.

Het oude pompgebouw, nu kantoorruimte met kantine en werkplaats, foto Femmie Prikken

 

 

 

Koffie van Vitens met koek van de VWU, foto Femmie Prikken

Over het waterwingebied

Rond 1900 is door het Almelose drinkwaterbedrijf gestart met de winning op de locatie Havelterberg. Dit werd in 1935 overgenomen door het Waterleidingbedrijf Meppel. Hiervoor, in 1900, was ook de Waterleidingmij. Overijssel (WMO) hier gestart met de winning. In 1971 is de totale winning overgegaan naar WMO, later opgegaan in de nieuwe maatschappij Vitens.

Het voorzieningsgebied is Westerveld, Meppel, Steenwijk, Staphorst en een deel van de NO-polder. Jaarlijks wordt 5,5 miljoen m3 opgepompt. Hieraan wordt nog 2,5 miljoen m3 water vanuit Ruinerwold toegevoegd.

De excursie

Op het terrein bevinden zich 22 winputten die het water oppompen vanuit een diepte van 20 tot 80 m onder het maaiveld. De aanwezigen konden een blik werpen in één van de putten.

Eén van de 22 pompputten

 

 

Een kijkje in de put

 

Roelof en Wiecher leidden de groep over de beboste stuwwal van de Bisschopsberg, waar in de bodem zich de waterbekkens bevinden. Het bos is een zgn. productiebos en dat betekent dat er zo nu en dan bomen gekapt worden. Op de open gevallen plekken krijgen de zaailingen alle mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Het bos herbergt een groot aantal (bos)vogels, zoals de Bosuil, Zwarte Specht, Buizerd, Boomklever, Boomkruiper, Bonte Vliegenvanger, diverse mezen etc. Ook verschillende zoogdieren kan men aantreffen zoals Eekhoorn, Boommarter en Ree. Vleermuizen hebben van de beheerders onderdak gekregen in een groot aantal vleermuizenkasten.

vleermuizenkast, foto Femmie Prikken
Her en der in het gebied bevinden zich waterpeilpunten, foto Femmie Prikken

 

Het meetinstrument, een zgn. diver, waarop eens in de 3 maanden het waterpeil wordt afgelezen.

Natuurlijk werd een bezoek gebracht aan het pompstation. Hier legde Henk uit hoe het water wordt verzameld en gezuiverd. Om te komen tot een wettelijk verantwoord reinwater (leidingwater) wordt voor de zuivering gebruik gemaakt van gemalen marmer en natriumhydroxide (NaHO). De manier van zuiveren verschilt voor elk waterwingebied. Elk gebied heeft zijn eigen samenstelling van het grondwater. In het pompgebouw was zichtbaar hoe de waterkwaliteit constant in de gaten wordt gehouden. Mooi was te zien hoe uiteindelijk het water enerzijds richting Meppel e.o. en anderzijds richting Steenwijk e.o. werd getransporteerd. De Meppeler pompen iets minder groot dan die van Steenwijk, omdat Steenwijk hoger gelegen is dan Meppel, zo vertelde Henk.

Het oudste gedeelte van het pompstation, waar de aftakkingen naar Steenwijk e.o. en Meppel e.o. te zien zijn.

 

De Steenwijker buis

 

de Meppeler buis

 

Roelof Timmer vertelt over de pompputten. De ronde silo met puntzeil op de achtergrond wordt gebruikt voor slibopslag. Na zuivering wordt hierin het slib opgeslagen en wordt daarna afgevoerd naar rioolzuivering of hoogovens. Het restwater wordt afgevoerd naar defensieterrein. foto Stefan Pronk

 

Het was een interessant kijkje achter de schermen van de waterwinning. Gert Hulsebos, coördinator van de Heideschoonploeg, bedankte de mannen van Vitens en overhandigde hen het jubileumboek van de Vogelwacht. Ook bedankte hij Stefan Pronk voor zijn komst en Femmie Prikken, die namens het bestuur de koek had meegebracht.

Mocht je na het lezen nog aanvullende informatie willen over de waterwinning in Havelterberg, dan is via de link de brochure “Havelterberg” te downloaden.

Ook de pagina van Vitens  geeft extra info.

Ben je lid van de Vogelwacht en heb je ook zin om eens de handen uit de mouwen te steken, lekker buiten bezig te zijn? Eén keer in de 14 dagen op vrijdagochtend van ca. september tot en met maart, kun je je aansluiten bij de Heideschoonploeg van de Vogelwacht. Informatie over de werkgroep vind je hier. Opgeven kan op telefoonnummer 0521-343222 of via het contactformulier op de Contact pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.