Gelabeld excursie

Veel Brandganzen tijdens vogelexcursie naar Friesland

Om 9 uur vertrokken een aantal enthousiaste vogelaars op 13 januari richting Friesland. Ondanks het grijze weer werden er toch aardig wat soorten gezien. Hieronder een overzicht van de bezochte gebieden met de waargenomen vogelsoorten. Nijetrijne (omgeving Vogelkijkhut Rottige Meente): Smient, Grauwe Gans, Kolgans, Slobeend, Nonnetje, Wilde Eend, Grote Zilverreiger, Torenvalk, Buizerd, Grote Canadese Gans, …

Lees meer

Baardmannetjes en watersnippen

Onderstaande foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Jan Tijsma  voor het verslag van deze excursie voor de website.     Soortenlijst van de 47 waargenomen vogels bij It Swin (met dank aan Jan, die deze lijst voor ons heeft bijgehouden): Aalscholver   Baardmannetje   Blauwe reiger  Boerenzwaluw. Boomvalk   Brandgans  Bruine kiekendief    Buizerd     Ekster   Fuut   Goudplevier   Grasmus   Graspieper   Grauwe gans  …

Lees meer

Vaarexcursie in de Wieden o.l.v. Rosalie Martens en Ronald Messemaker

Wegens succes geprolongeerd! De boswachters Rosalie en Ronald van Natuurmonumenten nemen ons wederom mee op vaarexcursie in de Wieden, het zuidelijke deel van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit bijzondere gebied is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen. Dit keer bezoeken we de aalscholverkolonie …

Lees meer

Vogelexcursie 22 april 2017 Landgoed Rheebruggen

  Om 7.00 uur was de groep van 25 personen compleet en gingen we op pad in het Landgoed Rheebruggen. Het is een hoevelandschap met kleine graslanden en akkers afgewisseld door voormalige hakhoutbosjes, door houtwallen, singels, laan- en erfbeplanting.   Vanouds stond hier een landhuis van de havezathe Rheebruggen, dat in 1824 werd afgebroken. Ornamenten …

Lees meer

Zangvogelexcursie o.l.v. Arend J. van Dijk

We gaan op stap in het Landgoed Rheebruggen tussen Uffelte en Ansen, een gebied in beheer van Het Drentse Landschap. We maken een wandeling door het kleinschalige landschap met eikenbossen, kleine cultuurlandjes en loofhoutlanen en langs de Oude Vaart. Het is een uitgelezen gebied voor spechten, waaronder de Kleine Bonte Specht, voor Boomklever, Boomkruiper, Appelvink, …

Lees meer

Verslag excursie Oostvaardersplassen

Dagexcursie Oostvaardersplassen Afgelopen zaterdag (10 september) heeft de activiteitencommissie van de Vogelwacht een dagexcursie georganiseerd naar de Oostvaardersplassen. Deze vogeldag stond o.l.v. Robert de Groot, die ons de hele dag heeft begeleid en ons veel heeft geleerd over de diverse waargenomen soorten vogels en het gebied zelf. Het volledige verslag van Robert de Groot met de …

Lees meer

Excursie Oostvaardersplassen 2006- foto Greet Glotzbach

Excursie Oostvaardersplassen o.l.v. Robert de Groot van Flevo Birdwatching

We gaan een hele dag naar de Oostvaardersplassen. Een gebied dat sinds 1968 in ontwikkeling is. Ooit bedoeld als industrieterrein en akkers, nu een gebied dat weergaloos is in West-Europa. Het is ongeveer 5600 hectares groot, en met de aangrenzende gebieden (Kotterbos, Lepelaarsplassen en Natte Graslanden) komen daar nog honderden hectares bij. De excursie bezoekt …

Lees meer

23 april, zangvogelexcursie op het Ooster- en Westerzand bij Uffelte met Arend J. van Dijk

Op een mooie, koude voorjaarsochtend in april beginnen 22 deelnemers om 7 uur aan de zangvogelexcursie in het bos van het landgoed Ooster- en Westerzand. Arend J. van Dijk, de vogeldeskundige die ons ook deze keer begeleidt, laat allereerst aan de hand van een kaartje de route zien die we vandaag zullen lopen. Het eerste …

Lees meer