0
Vogelexcursie op Rheebruggen - Greet Glotzbach

Vogelexcursie 22 april 2017 Landgoed Rheebruggen

 

Om 7.00 uur was de groep van 25 personen compleet en gingen we op pad in het Landgoed Rheebruggen. Het is een hoevelandschap met kleine graslanden en akkers afgewisseld door voormalige hakhoutbosjes, door houtwallen, singels, laan- en erfbeplanting.

Vogelexcursie op Rheebruggen

 

Vanouds stond hier een landhuis van de havezathe Rheebruggen, dat in 1824 werd afgebroken. Ornamenten en bouwmaterialen uit dit landhuis zijn verwerkt in enkele nu aanwezige oude boerderijen. Vooral het oude geboomte bij de boerderijen is aantrekkelijk voor bosvogels, zoals de door ons waargenomen roffelende kleine bonte specht, appelvinken en boomklevers. Onderweg zagen en hoorde we de zojuist uit Afrika teruggekeerde bonte vliegenvangers, gekraagde roodstaarten, zwartkoppen en boompiepers. De laatste liet z’n kermerkende parachutevlucht zien. Het Landgoed Rheebruggen is sinds 1972 in beheer bij Het Drentse Landschap. Sindsdien is het areaal aanzienlijk uitgebreid en wordt zoveel mogelijk op natuurvriendelijke wijze beheerd. Dit heeft duidelijk effect op de vogelstand die hier sinds 1970 wordt bijgehouden. Weidevogels zijn net als elders sterk in aantal teruggelopen of verdwenen maar in de ruige vochtige gras- en hooilanden wemelt het nu van de graspiepers (110 territoria), geelgorzen (90) en grasmussen (80). De zeldzame grauwe klauwier zit er met 8 territoria. Met het ouder worden van de bomen hebben bosvogels zich nieuw gevestigd en zijn in aantal toegenomen, zoals boomkruiper (60 territoria), appelvink (22), grote bonte specht (20) en boomklever (16). Soms broedt er een ijsvogel, bosuil, wielewaal of wespendief.

Aan het eind van de wandeling, enigszins opgejaagd door een fikse regenbui, genoten we van koffie en kokoskoeken, niet wetende dat boven onze hoofden op de zolder een kerkuil er het zijne van dacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.