0
Tjiftjaffen kwamen in het voorjaar van 2021 laat aan. (Foto Geert Drogt)
Tjiftjaffen kwamen in het voorjaar van 2021 laat aan. (Foto Geert Drogt)

Late aankomst van veel zomervogels

Ondanks de koude aprilmaand zijn er toch de nodige in Afrika overwinterende zangvogels bij ons gearriveerd, zij het meestal op een wat latere datum dan gebruikelijk de afgelopen jaren. Laat waren bijvoorbeeld de boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, grasmus, koekoek, tjiftjaf, tuinfluiter en wielewaal, terwijl boompieper, fitis, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, nachtegaal en rietzanger op ‘normale’ tijdstippen arriveerden. Vroeg aankomende vogels waren er dit jaar niet.
Het gaat hierbij niet zo zozeer om de eerstaangekomene, maar om aankomst van de massa vogels. Ze arriveren vaak in golven, samenhangend met rustige heldere nachten (het zijn meest nachttrekkers) en weinig verstorende depressies in Zuid-Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.