0
Grauwe Klauwier, foto Anton Hoekstra

Fenologie

Fenologie     (studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen)

Welke vogelsoort komt het eerst in het broedgebied aan en welke het laatst? Daar zit een vast patroon in, maar met jaarlijkse afwijkingen. Het ene jaar zijn de zwaluwen vroeg in het andere jaar laat. De tjiftjaf komt steevast eerder dan de fitis, maar met de zwartkop zijn de rollen soms omgekeerd. Verder zegt een eerste waarneming lang niet alles. De eerste gierzwaluw werd dit jaar al vroeg op 19 april gezien, maar de massa kwam pas half mei, terwijl die er gewoonlijk omstreeks 30 april is. Van de meeste soorten viel de eerste waarneming dit jaar in de ‘normale’ periode van de afgelopen jaren. Vroeg dit jaar waren de eerste waarnemingen van blauwborst, gierzwaluw, grauwe klauwier, kwartel en zwarte roodstaart. Laat waren tjiftjaf en zwartkop. Vaak bleken deze twee er wel te zijn, maar door het zeer koude weer in maart zongen niet en vielen minder op. Voor de liefhebbers en ter vergelijking is een tabel toegevoegd met de eerste waarnemingsdatums in onze regio in 2018; met dank aan alle inventariseerders.

Fenologie Uffelte e.o. 2018
Grote lijster (zang) 02-Feb
Boomleeuwerik (zang) 16-Feb
Veldleeuwerik (zang) 16-Feb
Zanglijster (zang) 02-Mar
Witte kwikstaart 04-Mar
Roodborsttapuit 06-Mar
Wulp (zang) 06-Mar
Zwarte roodstaart 09-Mar
Scholekster 10-Mar
Zomertaling 11-Apr
Blauwborst 14-Mar
Tureluur 14-Mar
Tjiftjaf 16-Mar
Fitis 31-Mar
Zwartkop 01-Apr
Boompieper 03-Apr
Boerenzwaluw 03-Apr
Bonte vliegenvanger 06-Apr
Tapuit 06-Apr
Draaihals 08-Apr
Gekraagde roodstaart 08-Apr
Gele kwikstaart 08-Apr
Oeverzwaluw 08-Apr
Koekoek 10-Apr
Boomvalk 11-Apr
Huiszwaluw 11-Apr
Braamsluiper 12-Apr
Paapje 13-Apr
Grasmus 18-Apr
Gierzwaluw 19-Apr
Fluiter 19-Apr
Rietzanger 20-Apr
Kwartel 23-Apr
Tuinfluiter 23-Apr
Zomertortel 23-Apr
Grauwe klauwier 22-Apr
Kleine karekiet 25-Apr
Wielewaal 27-Apr
Grauwe vliegenvanger 03-Mei
Wespendief 09-Mei
Spotvogel 08-Mei
Nachtzwaluw 11-Mei
Bosrietzanger 13-Mei

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.