Gelabeld holtingerveld

Holtinger Schaapskooi: bron van nieuw leven

Niet alleen blijken de schapen van de Holtinger Schaapskooi zich volop te vermenigvuldigen, ook de vogels doen het goed rondom en in de kooi. Zo wordt de zwaluwtil, die dit voorjaar verhuisd is van Diever naar de weide naast de schaapskooi van Havelte, bewoond. Daarnaast zijn meerdere boeren- en huiszwaluwnesten te vinden in en aan …

Lees meer

In beeld: Tientallen grauwe klauwieren

Was het eind vorige eeuw welhaast een sensatie om een broedende grauwe klauwier in Uffelte en omgeving aan te treffen, thans is het bijna gewoon geworden. In 2015 zijn net als in de jaren er voor bijna dertig paren opgespoord. Het leeuwendeel zit in het Holtingerveld en in Rheebruggen, maar ook in geschikte biotopen nabij …

Lees meer

Slangenarend in West-Drenthe

Afgelopen zomer was in het Fochteloërveen geregeld een slangenarend aanwezig. Op sommige dagen zijn er zelfs twee bijeen gezien. Waarschijnlijk maakte deze arenden ook uitstapjes naar het Dwingelderveld en het Holtingerveld. In augustus kon ik deze mooie opname maken in het Holtingerveld, waar hij enkele weken verbleef (zie ook het eerdere bericht van 26 september 2015). …

Lees meer