0
Met behulp van groot materieel verrees de broedwand voor oeverzwaluwen bij de Holtinger schaapskooi (foto Greet Glotzbach).
Met behulp van groot materieel verrees de broedwand voor oeverzwaluwen bij de Holtinger schaapskooi (foto Greet Glotzbach).

Zwaluwen bij de schaapskooi. Alle vier soorten?

Het plaatsen van een zwaluwtil en het ophangen van kunstnesten aan de gevels van de kapschuur hebben ervoor gezorgd dat zich bij de Holtinger Schaapskooi in Havelte een vrij contante huiszwaluwkolonie heeft gevestigd.
De bouwstijl van de gebouwen bij de kooi met vooral houten wanden maken die gebouwen vrijwel ongeschikt voor de vogels om daar zelf nesten te bouwen (als nestplaats voor huiszwaluwen). De maatregelen die de werkgroep Zwaluwen van de Vogelwacht Uffelte e.o. in goede samenwerking met de Holtinger schaapskudde heeft genomen werpen hun vruchten af. Dit jaar waren er 31 kunstnesten bezet.Volop drukte in een van de kunstzwaluwnesten (foto Greet Glotzbach).
Die kunstnesten maken het de zwaluwen soms ook makkelijk om er een eigen gebouwd nest bij de maken. Dat gebeurde afgelopen seizoen acht keer. Heel bijzonder, dat er, net als vorig jaar, ook dit seizoen nestbouw van huiszwaluwen was in de kapschuur. We komen nooit tegen dat huiszwaluwen ‘binnen’ een nest bouwen. Boerenzwaluwen doen dat juist wel.
De bouw van de kooi en kapschuur zijn uitermate geschikt voor het nestelen van boerenzwaluwen, maar op enkele broedgevallen na, lukt het de boerenzwaluwen niet zich bij de schaapskooi te vestigen. De aanwezigheid van kerkuilen (daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee!) zou daarvan de oorzaak kunnen zijn.
Wat zou het mooi zijn als we ook nog oeverzwaluwen en gierzwaluwen naar de schaapskooi konden lokken.

Onder barre weersomstandigheden omheinden eerder dit jaar stoere vrijwilligers de broedwand (Foto Gert Hulsebos).
Onder barre weersomstandigheden omheinden eerder dit jaar stoere vrijwilligers de broedwand (Foto Gert Hulsebos).
Daar wordt aan gewerkt: dit voorjaar is met welwillende medewerking van Staatsbosbeheer de aanleg van een broedwand voor oeverzwaluwen in een weiland naast de kooi gestart. De aangebrachte hoop leem/zand is inmiddels mooi ingeklonken zodat met de werkzaamheden om de wand recht af te steken binnenkort kan worden begonnen.
Om het kwartet compleet te maken zijn er ook, als proef, twee gierzwaluwkasten aan de wand van de kapschuur opgehangen. De kans dat er gierzwaluwen gaan komen wordt gering geacht, maar de Zwaluwenwerkgroep beschikt nu wel over alle mogelijkheden om te laten zien hoe de zwaluwen in Nederland geholpen kunnen worden bij het creëren van nestmogelijkheden. Voor alle vier zwaluwsoorten? De toekomst zal het leren, de werkgroep wil wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.