0
De werkgroep onderzoekt onder meer via camera’s het gedrag van jonge steenuilen (foto screenbeeld van camera)
De werkgroep onderzoekt onder meer via camera’s het gedrag van jonge steenuilen (foto screenbeeld van camera)

Vrijwilligers gevraagd bij technisch onderzoek steenuilen

De Steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o doet al sinds lange tijd onderzoek naar de steenuilen. Het langstlopende onderzoek wordt uitgevoerd door middel van het ringen van de steenuilen. Vragen m.b.t. verspreiding (dispersie) en overleving worden hiermee beantwoord.

Daarnaast komen we geregeld situaties tegen waarbij ringen effectief is gebleken. Een steenuil die gewond in de opvang terechtkomt kan door het bekende ringnummer – na herstel – weer worden uitgezet in het zijn eigen territorium. Of in een situatie waarbij twee 12-jarige uilen in een nestkast broer en zus blijken te zijn. Hier is gebleken dat ze wel jongen grootbrengen, maar dat we in die twaalf jaar nooit één van de jongen weer in handen hebben gehad. Zo levert het ringen mooie gegevens op die de bescherming optimaliseren.

De laatste jaren beschikken we steeds meer over technieken die vroeger niet voorhanden of te duur waren. In samenwerking met Claus van den Hoek, de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe, STONE (Steenuilenoverleg Nederland) en de steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. zijn er in het gebied drie camera-settings gerealiseerd die een nieuwe dimensie geven aan het onderzoek naar de steenuilen. Gedrag, obstakels, predatoren (‘vernielers’), opgroeiende jongen en prooidieren komen in beeld. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten m.b.t. de nestkasten en de aanpassingen die hieraan nodig zijn. Bovendien weten we hoe predatoren zich gedragen bij de nestkast en hoe de steenuil hierop reageert.

Het technische gedeelte vraagt veel van Claus van den Hoek, die zich hiermee speciaal bezighoudt. Ook kijkt hij terug naar de beelden, analyseert die en maakt filmpjes. Om Claus hierbij te ondersteunen zijn we in de steenuilenwerkgroep op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die iets hebben met techniek, filmbewerking en/of analyse van beelden.

Lijkt het je leuk om Claus van den Hoek hierin te ondersteunen, meld je dan via de mail bij hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.