0
De jongste jeugd vergeet even het ‘snoepgoed’ en kijkt en luistert tijdens het Vogelfestival vol interesse naar vogelkoning Arjan Dwarshuis (foto Sjoerd-Jaap Westra)
De jongste jeugd vergeet even het ‘snoepgoed’ en kijkt en luistert tijdens het Vogelfestival vol interesse naar vogelkoning Arjan Dwarshuis (foto Sjoerd-Jaap Westra)

In navolging van inspirator Fred van Vemden:  Jeugd heeft de toekomst

We zitten nu halverwege het jubileumjaar en kunnen al terugkijken op een aantal geslaagde evenementen. Na de succesvolle vertoning van de film ‘Grutto’ in een tot de laatste stoel bezette Veldkei kwam de boottocht over de IJsselmonding en het Zwarte Water met allemaal enthousiaste leden van onze vereniging. Beide activiteiten werden door de activiteitencommissie georganiseerd.

Als vereniging zetten we ons in voor vogels en natuur in ons gebied. Een belangrijk aspect daarbij is verbinding te hebben met onze leden en ze te betrekken bij onze activiteiten. Daarnaast zijn de onderzoeken waarbij Vogelwacht Uffelte e.o. betrokken is van groot belang bij de monitoring van de soortenontwikkeling. Het is voor Nederland uniek dat er al over zo’n lange periode systematisch broedvogels worden geteld. Arend van Dijk en Joop Kleine zijn bezig met een boek waarin u over deze unieke reeks in Zuidwest Drenthe kunt lezen.

Tijdens het Vogelfestival dat we op 20 mei organiseerden konden de bezoekers kennismaken met de werkgroepen van onze vereniging. Daarnaast hadden we ook een aantal samenwerkingspartners gevraagd zich op het festival te presenteren. Het was een prachtige dag met een gezellige drukte. Lees via deze link het verslag over het Vogelfestival.

In een jubileumjaar is het ook van belang om terug te kijken waar we vandaan zijn gekomen. Aan boord van de boottocht kwamen er mooie verhalen voorbij van vogelreizen die in het verleden zijn gemaakt. Over Fred van Vemden, dé grote man in onze vereniging, die heel graag moppen vertelde en voordat hij de mop had afgemaakt zelf al hard moest lachen. Fred was een inspirator die heel veel kinderen van de Oosterveldschool in Uffelte betrok bij de nestkastcontrole en meenam met het ringen van de steenuiltjes. Vanuit die gedachte hadden we het Vogelfestival georganiseerd. De jeugd heeft de toekomst!

Het Vogelfestival was wat betreft activiteiten met name op kinderen gericht en die genoten volop (foto Sjoerd -Jaap Westra)
Het Vogelfestival was wat betreft activiteiten met name op kinderen gericht en die genoten volop (foto Sjoerd -Jaap Westra)

Willen we over een halve eeuw het 100-jarig bestaan vieren en nog steeds kunnen genieten van de bijzondere vogels in onze omgeving, dan moeten we ons actief inzetten om de jeugd te betrekken. Bij de voorbereidingen voor het festival zijn Bert Noorman en Riet Stroomer op veel scholen in de regio geweest om de kinderen enthousiast te krijgen voor de tekenwedstrijd. Veel kinderen deden mee en zaten ook in de zaal bij de lezing van Arjan Dwarshuis. Dat geeft hoop voor de toekomst.

We zitten nu voor de meeste vogelsoorten aan het eind van het broedseizoen, we hopen dat hun jongen en nakomelingen in het gebied waarin Vogelwacht Uffelte e.o. actief is blijven terugkomen en zelf ook weer gaan nestelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.