0
Jonge Boerenzwaluw, foto Geert Drogt

Zwaluwnieuws zomer 2018

 

Steeds meer gierzwaluwen

Lang tijd was het een pure stadsvogel, maar meer en meer strijken ze in onze dorpen neer. Ze nestelen graag onder een overstek, achter beschot, in een spleet of holletje in de nok of onder dakpannen. In Uffelte zijn ook speciale nestkasten favoriet. In de dorpskernen van Uffelte en Havelte gaat het om 25 tot 40 paren per dorp en in Darp en Wapserveen zitten er 2 tot 8 paren. In Meppel en Steenwijk gaat het om honderd of meer paren en deze vogels zwerven ook bij ons rond.

 

2018 matig voor boerenzwaluwen

Eind mei hebben we alle nesten in ons vaste telgebied in Uffelte ten oosten van de Drentse Hoofdvaart geteld. De oogst in gebouwen langs het kanaal viel laag uit, maar het totaal werd opgekrikt door hogere aantallen in Rheebruggen. We telden 57 bezette nesten, een aantal vergelijkbaar met dat in de magere jaren 2016 en 2017. Topjaar is nog altijd 2015 met 84 nesten. Maar misschien vliegen er met het fraaie voorjaarsweer veel jongen uit en komen er volgend jaar meer zwaluwen broeden.

Latrine van boerenzwaluw, onder het nest, foto A.J.van Dijk

Neststudie in het “Jaar van de huiszwaluw”

Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert dit jaar in het kader van het “Jaar van de huiszwaluw” een neststudie. Meer dan honderd waarnemers in het hele land observeren gedurende het hele broedseizoen wekelijks het gedrag op en rond de nesten. Ook enkele leden van de Vogelwacht doen hier aan mee, op twee plekken in Havelte en één in Wapserveen. Doel van de studie is meer inzicht te krijgen in het doen en laten van deze zomergasten, zoals het nestsucces.

Over de huiszwaluw gesproken, de nieuwe schaapskooi in Havelte ontwikkelt zich snel als uitstekende huisvestingsplaats. De drie jaar geleden geplaatste zwaluwtil geniet van begin af aan in een groeiende belangstelling. Dit jaar zijn er ook al heel wat natuurlijke nesten door de vogels zelf gebouwd. De twintig dit jaar op de gevels van de kapschuur geplaatste kunstnesten onderzoeken wij. Bijna de helft hiervan is door zwaluwen bewoond.

Rijtje deels door huiszwaluwen bezette kunstnesten, waarvan wij het broeden volgen, foto A.J. van Dijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.