1

2018, Jaar van de Huiszwaluw

Sovon en Vogelbescherming hebben 2018 uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw.  Vanaf begin jaren zeventig verminderde het aantal broedparen in ons land met ruim 80%. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken van deze veranderingen zijn niet duidelijk. Er zijn wel allerlei vermoedens, zoals algehele afname van de insectenstand en veranderend grondgebruik. In 2018 worden in heel het land intensieve tellingen op nestlocaties uitgevoerd, waarmee we trachten antwoorden te vinden op vragen als: Welke invloed hebben nestplaats en omgeving op nestsucces? En hoe zit het met het aandeel tweede legsels in juli-augustus? Voor meer informatie: https://www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw

Ook in Havelte en Wapserveen gaan enkele leden meedoen aan dit onderzoek.

 

Kunstnesten uitschuifbaar of niet?

Door de Vogelwacht Uffelte en omgeving zijn al vele jaren verschillende typen kunstnesten geplaatst, die over het algemeen dankbaar gebruikt worden door de huiszwaluwen. Er is discussie over de vraag of je deze kunstnesten af en toe moet schoonmaken (mest, ongedierte, schimmels). In dit jaar van de huiszwaluw willen we dat gaan testen op locaties te Havelte (2x) en Wapserveen. Aan gevels die al jaren bezette (kunst)nesten hebben, gaan we een deel van de vaste kunstnesten vervangen door een set zogenaamde uitschuifbare kunstnesten. Een set vaste kunstnesten laten wij aan de ene zijde van een dakoverstek zitten (foto 1)

foto 1: Huiszwaluw kunstnest, foto Antoon Vermeulen

 

 

en aan de andere zijde plaatsen wij uitschuifbare kunstnesten (foto 2).

Uitschuifbaar huiszwaluw kunstnest, foto Antoon Vermeulen

De vaste kunstnesten worden door ons niet schoongemaakt in oktober, de uitschuifbare juist wel. We gaan nu kijken welke keuze de zwaluwen maken en of we daar de conclusie wel of niet schoonmaken aan kunnen verbinden. Tevens kunnen we nagaan of er ook verschillen zijn in het aandeel tweede legsels.

 

Namens werkgroep Zwaluwen, Antoon Vermeulen

Eén reactie

 1. Hans Serlet zegt:

  Beste,
  Begonnen met 2 kunstmatige nestkasten in 1983.
  Nu hangen er reeds ettelijke jaren 16 uitschuifbare nestkasten.
  Ik maak de nesten in oktober-november helemaal leeg.
  Ik zie geen uitzonderlijke verschillen in nestbezetting
  (maar aantal koppels verschilt wel van jaar tot jaar).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.