0
Grauwe Klauwier. Foto door Anton Hoekstra.

Broedvogelinventarisatie 2017: goed of slecht jaar?

Broedvogelaantallen vallen in het ene seizoen hoger uit dan in het andere. 2017 heeft ons verrast met bijzonder hoge aantallen van onder andere braamsluiper, draaihals, gekraagde roodstaart, grauwe klauwier, vuurgoudhaan, wespendief en zomertortel en bijzonder lage van fluiter, grutto, ijsvogel, kievit, patrijs en zwarte mees.

Gunstige weersomstandigheden in mei-juni zullen zeker bijgedragen hebben aan de vele waarnemingen van braamsluipers in de groene dorpskernen, vuurgoudhaantjes en zomertortels in bossen met sparren en wespendieven, zelfs ‘vlinderend’ boven de bebouwing van Havelte. Grauwe klauwieren werden lokaal zelfs ‘absurd talrijk’ genoemd. Onder deze soorten zitten veel Afrikatrekkers, dus vermoedelijk hebben ze daar een gunstige winter gehad.

In het boerenland was het kommer en kwel met de grutto, kievit en patrijs. De Grutto liet het dit jaar voor het eerst afweten in gemeente Westerveld, terwijl hier in 1970 nog ruim 1000 paren zaten. Fluiters waren er nauwelijks te bekennen in de bossen en de zwarte mees heeft het al jaren moeilijk in de sparrenbossen. Na enkele zachte winters met veel waarnemingen, zag het er gunstig uit voor de ijsvogel. Maar waarschijnlijk door de baggerwerkzaamheden (met troebel water) in de Oude Vaart kwam het niet tot nestelen.

Draaihals

Foto: John de Roos

In Uffelte e.o. is het niet gelukt deze merkwaardige specht als broedvogel vast te stellen, maar in het Drents-Friese Wold zijn meer dan tien opgespoord, enkele ook met nesten. Terreinveranderingen, zoals geleidelijke omzetting van vaak eentonig naaldbos, naar halfopen heidelandschap, met klaarblijkelijk veel mierennesten, hebben de draaihals waarschijnlijk in de kaart gespeeld.

Kruisbekken-invasie

Foto: John de Roos

In februari-maart 2017 zijn in onze regio slechts enkele tientallen paren tot broeden gekomen. Na stilte in april-mei zijn in juni geregeld groepjes in de naaldbossen gezien. Misschien is dit de prelude van een grote invasie van vele duizenden vogels. Na zo’n invasie blijven veel kruisbekken in onze bossen hangen en gaan soms over tot broeden.

Wilde Zwaan

Foto: Arend van Dijk. Snapshot van wilde zwaan met toen nog vier kuikens; 12 mei 2017 Wapserveen.

Wilde Zwaan met 5, 4, 3, 2 jongen. In Wapserveen broedt de wilde zwaan nu voor het 13e achtereenvolgende jaar. Dit jaar lagen zeven eieren in het nest en werden vijf kuikens geboren. In juni, waarschijnlijk samenhangend met de droogte, volgde een afvalrace en eind juni waren er nog maar 2 kuikens over. Goede kans dat deze het overleefd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.