0
Gezellig samen op een tak (foto Ruurd Jelle van der Leij).

Steenuilenwerkgroep zoekt beschermers

De Vogelwacht Uffelte e.o. zet zich vanaf de jaren zeventig in voor de bescherming van steenuilen. Begin jaren negentig waren de steenuilen in de omgeving van Uffelte bijna verdwenen en medio jaren negentig verlegde de vogelwacht haar steenuilenblik richting Ansen, een van de laatste bolwerkjes in deze omgeving.

In 2001 broedden hier zes paren en vanaf die tijd heeft de vogelwacht haar inspanningen gericht op het uitbreiden van de populatie in zuidwest-Drenthe. Vanuit het brongebied Ansen is er weer een bestand van veertig tot zestig broedparen opgebouwd in de gemeente Westerveld en De Wolden.

Dat gebeurt o.a. door het ophangen van nestkasten in een geschikt leefgebied op (boeren)erven en het omringende cultuurland. Die kasten hangen Vogelwachtvrijwilligers op geschikte plekken op en onderhouden en controleren ze elk jaar. De jongen ringen we o.a. om inzicht te krijgen in de overleving en de verspreiding van de uilen.

Binnen de Vogelwacht zijn verschillende sub-werkgroepen actief, waardoor de betrokkenheid van de vrijwilligers bij het gebied wordt vergroot. Binnen deze sub-werkgroepen kunnen we nog wel wat extra hulp gebruiken. Hulp die bestaat uit o.a. een praatje maken met de bewoners, ladders tillen, nestkast controleren op de ladder, nestkasten ophangen, noteren broedgegevens, enz.

Welke werkzaamheden voert de werkgroep uit voor de steenuil?

  • Inventarisatie van het aantal territoria door middel van ‘geluidsinventarisatie’ in februari en maart.
  • Begin mei het bezoeken van de kasten om vast te stellen waar wordt gebroed en hoe groot het legsel is.
  • Eind mei en juni: de leukste periode want de jongen kunnen worden geringd. Daarna eventueel nacontrole of de jongen succesvol zijn uitgevlogen
  • Nestkasten schoonmaken in periode augustus – januari

Lijkt het u ook leuk te helpen om de steenuilen te beschermen, samen met veel andere enthousiaste en gezellige vrijwilligers? Neem dan via de mail contact op met Erwin Bruulsema (coördinator Steenuilenwerkgroep).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.