0
Bos & Opslag gekapt 2019
Bos & Opslag gekapt 2019, (foto Arend van Dijk)

Verwijderen opslag en broedvogels

Afgelopen winter is op de heide op het Holtingerveld opslag verwijderd om open heidelandschap te behouden. De veranderingen pakten zoals verwacht vooral negatief uit voor broedvogels van struwelen, zoals tuinfluiter, grasmus en fitis, maar positief voor die van open heide, zoals witte kwikstaart, veld- en boomleeuwerik. Veel vogelsoorten lieten verschillen in de stand zien die je ook in jaren zonder kappen hebt. De zeldzame grauwe klauwier en nachtzwaluw wisten zich te handhaven. In het Jaaroverzicht 2019 zal hier meer over worden vertelt.

Telgroep Westerzand

Kleine Startbaan VOOR Kappen
Heide bij de Kleine startbaan op dezelfde plaats voor het kappen (2012) ….
Kleine Startbaan NA Kap 2019
en na het kappen (2019) (foto’s Arend van Dijk)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.