0
Tapuit 2019-03-23 Uffertermade, foto Janneke Mulder
Tapuit 2019-03-23 Uffertermade, foto Janneke Mulder

Vogelwacht Uffelte e.o. op Waarneming.nl

Sinds dit jaar heeft de Vogelwacht ook een eigen subsite op https://waarneming.nl/. Op deze site voeren veel vogelaars of liefhebbers van andere dieren- en plantensoorten hun waarnemingen in. De site kan gebruikt worden als eigen digitale notitieboekje en als u wilt kunnen de gegevens worden doorgestuurd naar de nationale natuurdatabank. Via de link: https://waarneming.nl/pages/getting-started/ vindt u informatie over waarneming.nl en hoe een waarneming kan worden doorgeven.
Patrick Snoeken heeft het plan opgevat om via de nieuwsbrief geregeld overzichten te maken van waarnemingen van vooral bijzondere vogelsoorten in het werkgebied van de Vogelwacht Uffelte e.o.. Dit werkgebied omvat de gemeente Westerveld en kleine delen van gemeenten Midden-Drenthe, Ruinen en Meppel (zie kaart op pag. 112 in Niet te veel praten, maar doen. 40 jaar Vogelwacht Uffelte e.o. uit 2013). In deze nieuwsbrief de eerste aflevering.
Waarnemingen zijn hoofdzakelijk afkomstig van https://vogelwachtuffelte.waarneming.nl en trektellen.org. Met veel dank aan de waarnemers.
Zorg dat uw waarnemingen worden meegenomen door ze in te voeren in waarneming.nl of door te geven aan: waarnemingenuffelte@hotmail.com

     ⇒     naar de Vogelwacht Uffelte subsite

Waarnemingenoverzicht uit het werkgebied

Periode: 1 januari 2019 t/m 20 April 2019

Kleine rietganzen werden gezien in Wapserveen, Oude Willem, Brunstingermaden (2ex) en Holtingerveld (2x overvliegend zuid). Kleine groepjes Kleine zwanen zijn in het hele werkgebied gezien; bijzonder was een grote groep van 40 ex over het Dwingelderveld vliegend. Wilde zwanen waren iets algemener en verbleven in grotere groepen, net als de kleine zwanen zijn ze door het hele gebied gezien met de grootste groep van 61 ex bij Dwingeloo-Westeinde. 1 Casarca werd op 15-3 gezien bij Zorgvlied. De eerste Zomertaling van het jaar werd gezien op 19-3 op het Dwingelderveld bij de Davidsplassen. De bekende Witoogeend werd gezien op het Dwingelderveld (met name Holtveen); deze vogel werd voor het eerst gezien in de winter van 2011/2012 en komt iedere winter terug. Erg bijzonder was de Grote zee-eend die van 28-2 t/m 19-3 in het zandgat De Mussels bij Beilen verbleef. Dit was de derde keer dat een Grote zee-eend gezien werd in ons werkgebied.

Grote Zee-eend, Zandgat de Mussels (foto Patrick Snoeken)
Grote Zee-eend, Zandgat de Mussels (foto Patrick Snoeken)
Kleine burgemeester, Zandgat de Mussels (foto Patrick Snoeken)
Kleine burgemeester, Zandgat de Mussels (foto Patrick Snoeken)

Brilduikers en Nonnetjes verbleven met name in de grotere vennen op het Dwingelderveld, maar enkele Brilduikers werden ook gezien in het Holtingerveld. Bijzonder was de waarneming van een paartje Middelste zaagbekken tijdens het tellen van migrerende vogels boven het Holtingerveld; dit was de 4de waarneming voor het werkgebied. De eerste Roodhalsfuten van het jaar werden gezien op 21-3 op de bekende broedplek op het Dwingelderveld en de eerste Geoorde futen op 24-2 aldaar. Een Zwarte ooievaar werd op 14-3 gezien boven het Holtingerveld. Vroege Lepelaars werden gezien op het Dwingelderveld op 24-2 en vroege Purperreigers vlogen op 19-4 boven zowel het Holtinger- als Dwingelderveld. Porseleinhoen werd gehoord op 19-3 bij de Wapserveense Aa. De eerste Visarenden van het seizoen vlogen op 7-4 boven het Holtingerveld, later volgden waarnemingen boven Uffelte, Dwingelderveld, Zandgat de Mussels en meerdere ex boven het Holtingerveld. De vroegste Bruine kiekendief vloog op 23-3 over het Dwingelderveld. Heel bijzonder was de waarneming van een Steppekiekendief bij het Aekingerzand op 14-4. Dit was pas de eerste op waarneming.nl voor ons werkgebied. Ook dit jaar weer Rode wouwen in de regio, met de vroegste waarneming op 5-3. Op 7-4 vloog de eerste Zwarte Wouw boven Uffelte, later volgde nog 1 ex boven het Holtingerveld. Zeearenden werden gezien boven het Holtingerveld (2x), Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld (deze verbleef mogelijk langer). Kraanvogels bleven net als eerdere jaren in de winter hangen, zowel nabij het Drents-Friese Wold, Dwingelderveld als het Holtingerveld.

Kraanvogels, Holtingerveld (foto Bart Hoekstra)
Kraanvogels, Holtingerveld (foto Bart Hoekstra)

Drie Kluten werden gezien bij de Davidsplassen op 9-3. De vroegste Kleine plevier zat op het Dwingelderveld op 18-3. Bonte strandlopers werden gemeld op het Dwingelderveld en bij de Ruiner Aa. De eerste Grutto was terug op 26-2. Een erg vroege Bosruiter werd gemeld op 24-3 op het Dwingelderveld. De eerste Zwarte ruiters werden gezien bij de Wapserveense Aa op 11-4. Op het Dwingelderveld werden de eerste Groenpootruiters gezien op 13-4. Zwartkopmeeuwen (2x vol in zomerkleed) werden gezien in het zandgat bij Beilen, 2x één ex overvliegend over het Holtingerveld en het Dwingelderveld.

Zwartkopmeeuwen, Zandgat de Mussels (foto Patrick Snoeken)
Zwartkopmeeuwen, Zandgat de Mussels (foto Patrick Snoeken)

Erg gaaf was de waarneming van een Kleine burgemeester in het zandgat bij Beilen, deze werd ontdekt op 28-2 en daarna op 2-3 en 18-3 gezien. Het bleek dezelfde vogel te zijn die in januari bij de VAM te Wijster verbleef (net buiten ons werkgebied). Dit was de 4de waarneming van een Kleine Burgemeester in het werkgebied. Pontische meeuwen werden gezien in het zandgat bij Beilen (min 3ex) en boven het Holtingerveld. Een mooie Velduil werd gezien op het Holtingerveld en het Dwingelderveld.

Velduil, Holtingerveld (foto Bart Hoekstra)
Velduil, Holtingerveld (foto Bart Hoekstra)

IJsvogels verbleven bij Beilen, langs de Wapserveense Aa en Oude Vaart en bij de Uffelter dorpsvijver. In Drents-Friese Wold zingende Draaihals op 8 en 16 april. Slechts 1x werd een Middelste bonte specht gezien (Landgoed Oldengaerde Dwingeloo). In 2017 en 2018 zijn ze bij gericht onderzoek tevens waargenomen in Diever, Frederiksoord en Havelte. Een vroege Boomvalk werd gezien boven het Holtingerveld op 16-4 Slechtvalken werden geregeld gezien op het Dwingelderveld en verder kwamen er waarnemingen van Holtingerveld, Veendijk, Wapserveld en Boerenstroovledder-Ansen. Klapeksters werden weer gezien in het Drents-Friese Wold, Dwingelderveld en Holtingerveld, met meerdere exemplaren per gebied. De vroegste Oeverzwaluw werd gezien op 27-3 boven het Holtingerveld en de vroegste Boerenzwaluw op 27-3 boven Doldersum. Op 2-4 werd de eerste Huiszwaluw gezien op het Dwingelderveld. Een Fluiter werd op 11-4 gehoord bij het Dwingelderveld. De eerste Fitis werd gehoord op 27-3. Op 19-4 zong een Sprinkhaanzanger en Tuinfluiter op het Dwingelderveld. De eerste Braamsluiper werd gehoord in Diever op 11-4 en de eerste Grasmus op 19-4 bij het Dwingelderveld op 19-4. Op 23-4 zongen twee Nachtegalen bij Wapserveen. De eerste Bonte vliegenvanger werd gehoord in het Dwingelderveld op 4-4. De eerste Gekraagde roodstaart werd op 6-4 gehoord in het Holtingerveld. Een redelijk vroege Beflijster werd op 31-3 gezien boven het Dwingelderveld, de grootste groep (15 ex) bevond zich in het Holtingerveld op 19-4. De eerste Blauwborst werd gehoord op 24-3 bij Oude Willem. De vroegste Tapuiten zijn op 23-3 gezien op de Uffeltermade en het Aekingerzand.

Vroege Tapuit, Uffeltemade (foto Janneke Mulder)
Vroege Tapuit, Uffeltemade (foto Janneke Mulder)

De eerste Boompieper werd gehoord boven het Holtingerveld op 23-3. Waterpiepers verbleven op verschillende natte gebiedjes, met de grootste groep van minimaal 11 ex in de Wapserveense Petgaten. De eerste Gele Kwikstaarten werden gehoord op 2-4 boven het Holtingerveld. Naweeën van de invasie van Grote kruisbekken werden ook de afgelopen periode nog gezien in het Drents-Friese Wold. Met als grootste groep 17ex op de Hoekenbrink.

Patrick Snoeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.