0
Baltsende Kieviten, foto Geert Drogt

Vondst eerste kievitsnesten is de start van het weidevogelseizoen 2018

Dit jaar werd het eerste kievitsei op 14 maart in Zuid Holland gevonden. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Veel vrijwilligers in geheel Nederland trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. Zo ook de weidevogelbeschermers van de Vogelwacht Uffelte.De start van het weidevogelseizoen is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/begin maart.

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar. Een belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Ook een stijgende predatie heeft negatieve invloed op de populatie.  Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Tevens is het van belang om grasland te creëren waar weidevogelkuikens veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden.

In het Paasweekend gingen de weidevogelbeschermers van onze vogelwacht op zoek naar de eerste kievitsnesten. Dit resulteerde al direct in een mooie opbrengst; 7 nesten in de Havelter Made en 4 in de Uffelter Made. Nog niet alle kieviten zijn aan de leg maar op basis van de eerste tellingen is het aantal paartjes kieviten ongeveer gelijk aan vorig jaar. Vorig jaar hebben we veel last gehad van predatie van de nesten. Het was niet altijd duidelijk wie de dader was. Daarom heeft de weidevogelgroep onlangs een wildcamera aangeschaft om dit helder te krijgen. Binnenkort zal de camera in de buurt van één van de gevonden  nesten worden geplaatst. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u het resultaat te laten zien.

Herman Leenstra, werkgroep weidevogels.

Nest tussen tractorsporen
Eerste volle kievitsnest 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.