1
Steenuil met jong, Oldenhave 2016, uit de fotoreeks van Ruurd Jelle van der Leij

Werkgroep Steenuilen heeft territoria 2018 weer in beeld

Uitbreiding en wisselingen sub-coördinatoren

Binnen de steenuilenwerkgroep hebben we een uitbreiding van het gebied. Rutger de Vries gaat het gebied Vledder e.o. (Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek) coördineren. Op dit moment zijn er in die regio alleen steenuilen bekend in Vledderveen en bij Eesveen (Overijssel, dus buiten ons gebied). We hopen dat de toename aan steenuilen in het reeds gecontroleerde gebied van de vogelwacht ertoe zal bijdragen dat er ook meer broedparen zullen opduiken in het gebied van Rutger.

Tevens hebben we een wisseling gehad van sub-coördinatoren. Muriël Broer heeft na zo’n 7 jaar sub-coördinator te zijn geweest aangegeven te willen stoppen als sub, maar nog wel actief te willen blijven als vrijwilliger. Wij bedanken Muriël voor haar inzet de afgelopen jaren als coördinator van het gebied Ansen en hopen dat ze nog lang als vrijwilliger actief blijft bij de club. Arne Kijk in de Vegte gaat dit coördinatorschap overnemen. Doordat Arne doorschuift van Dwingeloo e.o. naar Ansen ontbrak een coördinator voor Dwingeloo. Gelukkig heeft Okko Vos zich aangeboden als coördinator voor Dwingeloo, waardoor alle subgebieden weer een coördinator hebben. Wij zijn blij dat dit zo snel opgelost kon worden.

Steenuilen werkgebied VWU 2018

 

Territoria

Het aantal zeker vastgestelde territoria voor de steenuilen staat eind maart 2018 op 73. Enkele gebieden zijn echter nog niet bezocht en het totaal zou uit kunnen komen op zo’n 80 territoria. Dit is een record voor het gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o., want het hoogste aantal vastgestelde territoria stond tot dusverre op 69 in 2015. Dit was tevens een erg goed jaar wat betreft het aantal broedgevallen (58). Nu dus afwachten of we het hoge aantal territoria dit jaar ook weer terugzien in het aantal broedgevallen. Het aantal vastgestelde broedgevallen ligt altijd lager dan het aantal territoria, aangezien er ook nesten buiten de nestkasten zijn er bij de geluidsinventarisatie altijd enige kans is op dubbeltellingen.

schreeuwende Steenuil, foto André Eijkenaar

 

NL-doet 2018

Op 10 maart jl. was er weer de landelijke actie van NL-doet. Evenals vorig jaar hebben we als Steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. in samenwerking met de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe hier aan weer deelgenomen met de actie om 18 nestkasten te maken. Mede door de inzet van zo’n 20 vrijwilligers, waaronder een afvaardiging van de lokale afdeling van het CDA, zaten de 18 nestkasten na een paar uur in elkaar, waren ze geschilderd en zat het dakleer op de daken. Het was een prachtige dag en we willen iedereen die geholpen heeft ook heel erg bedanken voor de inzet, hulp en gezelligheid.

NL Doet 2018, foto Erwin Bruulsema

Eén reactie

  1. Pim Wolsink zegt:

    Ik woon in Valthermond (Valtherblokken). Naast mijn tuin met 50 bomen is een klein bos. Ik wil graag een uilenkast plaatsen, maar vraag me af of in het veengebied wel uilen voorkomen, en zo ja, welke soort dan? Ik heb ze hier wel gezien, maar dat is al jaren geleden. Groet, Pim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.