0

Doe mee aan de nestkasten tuintelling 2018!

Nestkastencontrole in tuinen 2018

Aan alle leden van de Vogelwacht Uffelte e.o.

Sinds 45 jaar worden er jaarlijks nestkastroutes bijgehouden en worden zo’n 400 nestkastjes gecontroleerd. Dit gebeurt vaak samen met schoolkinderen, zodat zij kunnen zien hoe dat prille vogelleven ontstaat en ze zo tevens respect krijgen voor de natuur. Uitkomsten van de nestkastcontroles worden door ons verzameld en opgenomen in de Jaaroverzichten van de Vogelwacht, maar worden tevens doorgegeven aan Sovon Vogelonderzoek Nederland. Gegevens worden daar onder meer gebruikt voor de bepaling van goede of slechte seizoenen (veel of weinig eieren en jongen) en naar oorzaken hiervan, zoals klimaatsverandering.

Neskasten in uw tuin

In gesprekken met leden horen wij vaak de mooiste verhalen over de vogels in de nestkasten in hun tuin. Deze gegevens worden soms ook doorgegeven, maar lang niet altijd en daar willen we met deze oproep verandering in brengen. Zou het niet mooi zijn als ook resultaten van deze nestkasten meegenomen worden in ons overzicht? Daar komt bij dat naast de drie talrijkste nestkastbewoners, koolmees, pimpelmees en bonte vliegenvanger, in de tuinen vaak ook andere vogelsoorten in nestkasten broeden zoals gekraagde roodstaart, boomkruiper, ringmus of glanskop.

Doe mee!

Deelname aan deze nestkastcontrole bestaat uit het regelmatig controleren van één of meer nestkasten in uw tuin. We willen per vogelsoort weten hoeveel kasten er bezet zijn, hoeveel eieren en later hoeveel jongen er in de bezette kasten waren en tenslotte hoeveel jongen er zijn uitgevlogen. Dit laatste aantal wordt bepaald door het aantal achtergebleven dode jongen af te trekken van het maximale aantal geregistreerde jongen. De Vogelwacht controleert de kasten eens in de twee weken in april-begin juni (5 x) en dat adviseren we ook voor in de tuinen. Beperk het aantal controles om zo de kans op verstoring gering te houden. Vaak weet u in uw tuin precies wanneer nestkasten bezet zijn en wanneer jongen uitvliegen en zo kunt u het aantal controles beperken. Soms produceren vogels vervolglegsels. Neem die ook mee. Noteer de gegevens per controle op een eigen formulier. Alleen de eindresultaten worden ingevuld op het formulier van de Vogelwacht.

Resultaten

Op een speciaal formulier worden de totalen van de gecontroleerde nestkasten in uw tuin per vogelsoort ingevuld (dus niet per nestkast). Voorbeeld: in uw tuin zijn drie kasten bezet door koolmezen met 10, 8 en 7 eieren (3 broedsels, totaal 25 eieren). Eén nest wordt verlaten en in de andere zitten 6 en 6 jongen (totaal 12 jongen). Na het uitvliegen zijn in één kast twee dode jongen aangetroffen (aantal uitgevlogen jongen 10). Alleen de aantallen tussen haakjes moeten ingevuld worden op het formulier. Tenslotte moet u de datum invullen wanneer u het eerste ei van elke vogelsoort heeft vastgesteld, tijdens controle of tussendoor.

Aanmelding

Wilt u meedoen, geef dan uw naam en adresgegevens, incl. e-mailadres, door aan R.smeenk@home.nl. Na aanmelding ontvangt u het registratieformulier, dat we graag kort na het broedseizoen ingevuld ontvangen. Onder de eerste aanmeldingen worden drie nieuwe nestkastjes verloot!

Vragen?

Stel ze gerust. Wanneer u bijvoorbeeld niet precies weet om welke vogelsoort het gaat, kunnen we langs komen om mee te kijken.

We hopen dat veel bewoners mee gaan doen zodat we een nog beter beeld krijgen van de nestkastbewoners in onze regio en hun handel en wandel.

Veel plezier en succes gewenst.

Werkgroep Nestkastcontrole,  Ruud Smeenk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.