0

Idee voor 2018: Broedvogel Tuintelling voor leden

 

Aan alle leden van de Vogelwacht Uffelte e.o.

Sinds 45 jaar worden er jaarlijks langs nestkastroutes zo’n 400 nestkastjes gecontroleerd. Dit gebeurt vaak met schoolkinderen zodat zij kunnen zien hoe het prille vogelleven ontstaat, waardoor ze tevens meer respect voor de natuur krijgen. Natuureducatie op jonge leeftijd is een investering voor later.

Maar er is meer. Net als vele anderen hebben controleurs van de Werkgroep Nestkastcontrole zelf ook kastjes in hun eigen tuin hangen. Sommigen van hen geven de resultaten hiervan jaarlijks door aan Sovon (organisator monitoring en vogelonderzoek in Nederland).

In gesprekken met leden horen wij vaak de mooiste verhalen over die nestkastbewoners. Vaak nestelen er behalve de talrijke drie, koolmees, pimpelmees en bonte vliegenvanger, ook soorten die wij op onze routes vrijwel missen, zoals boomkruiper, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, ringmus en spreeuw.

Tijdens ons laatste overleg is het idee ontstaan om in 2018 alle leden in de gelegenheid te stellen gegevens van hun nestkastjes door te geven. Op deze wijze proberen een beeld te krijgen van de broedresultaten per dorp of wijk.

We roepen daarom alle leden op om zich aan te melden voor Nestkasten Tuintelling 2018. We willen graag weten welke vogelsoorten de kastjes bewonen, hoeveel eieren dat oplevert en, ook belangrijk, hoeveel jonge vogels vliegen er uit?

Wil je meedoen, geef dan je e-mailadres, naam, straat en woonplaats door aan R.smeenk@home.nl

Na aanmelding krijg je een formulier om na het broedseizoen in te vullen en terug te sturen. De resultaten worden dan meegenomen in de landelijke jaartellingen van de Sovon.

Onder de eerste vijftig aanmeldingen worden drie nieuwe nestkastjes verloot. Dat is dan de eerste stap in de acties in het voorjaar van 2018. We hopen dat velen mee zullen doen, zodat we een goed beeld krijgen van welke vogels er huizen in de tuinen van dorpen en buitengebieden in onze regio.

Heb je vragen? Stel ze gerust. En als je niet precies weet welke vogels je nestkastjes bewonen, stuur dan een foto. Ook willen we langs komen om mee te kijken. Samen komen we er vast wel uit!

Namens de Werkgroep Nestkastcontrole VWU

Ruud Smeenk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.